სალმეტეროლი – salmeterol

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
(±)4-ჰიდროქსი-ალფა-[[[6-(4-ფენილბუტოქსი)ჰექსილ]ამინო]მეთილ]-1,3-ბენზოლდიმეთანოლი (ქსინაფოატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C25H37NO4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ბეტა-ადრენომიმეტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
J42 – ქრონიკული ბრონქიტი, დაუზუსტებელი; J44 – ფილტვების სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები; J45 – ასთმა; J98.8.0* – ბრონქოსპაზმი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება