სტრეპტომიცინი – streptomycin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
О-2-დეზოქსი-2-(მეთილამინო)-ალფა-L-გლუკოპირანოზილ(1"2)-О-5-დეზოქსი-3-С-ფორმილ-ალფა-L-ლიქსოფურანოზილ(1"4)-N,N’-ბის(ამინოიმინომეთილ)-D-სტრეპტამინი (სულფატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C21H39N7O12

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ამინოგლიკოზიდები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A09 – დიარეა და გასტროენტერიტი სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის (დიზენტერია, ბაქტერიული დიარეა); A15-A19 – ტუბერკულოზი; A20.9 – შავი ჭირი, დაუზუსტებელი; A21 – ტულარემია; A23.9 – ბრუცელოზი, დაუზუსტებელი; A58 – საზარდულის გრანულომა; I33.0 – მწვავე და ქვემწვავე ინფექციური ენდოკარდიტი; N39.0 – საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

ჯენერიკები:

გაფრთხილება