ტიამაზოლი – tiamazole

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
1,3-დიჰიდრო-1-მეთილ-2H-იმიდაზოლ-2-თიონი (ოქსო-ფორმა)

ბრუტო ფორმულა:
C4H6N2S

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ფარისებრი და ფარისებრახლო ჯირკვლების ჰორმონები, მათი ანალოგები და ანტაგონისტები (ანტითირეოიდული საშუალებების ჩათვლით)

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
E04.9 – არატოქსიური ჩიყვი, დაუზუსტებელი; E05.9 – თირეოტოქსიკოზი დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება