ტრიჰექსიფენიდილი – trihexyphenidyl

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
ალფა-ციკლოჰექსილ-ალფა-ფენილ-1-პიპერიდინპროპანოლი (ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C20H31NO

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
M-, N-ქოლინომიმეტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
G20 – პარკინსონის დაავადება; G21 – მეორადი პარკინსონიზმი; G25 – სხვა ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევები; G83 – სხვა პარალიზური სინდრომები; R25.2 – კრუნჩხვა და სპაზმი; R29.8 – სხვა და დაუზუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მიეკუთვნება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს; R25.8.0* – ჰიპერკინეზი; Y49.3 – ფენოთიაზინური რიგის ანტიფსიქოზური და ნეიროლეპტიური პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპევტული გამოყენების დროს; Y49.4 – ბუტიროფენონის და თიოქსანტენის წარმოებული ნეიროლეპტიკების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს; Y49.5 – სხვა ანტიფსიქოზური და ნეიროლეფსიური პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს; Y88.0 – არასასურველი ზემოქმედების შედეგები, რომლებიც გამოწვეულია სამკურნალო საშუალებების, მედიკამენტებისა და ბიოლოგიური ნივთიერებების თერაპიული გამოყენებით

ჯენერიკები:

გაფრთხილება