აქტიური ნივთიერებები – უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

პრეპარატების ანბანური საძიებელი

ა ბ გ დ / ე ვ ზ თ ი კ / ლ მ ნ ოპ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

A B C / D E F G H / I J K L M N / O P Q R S / T U V W X Y Z


 1. უბიდეკარენონი-ubidecarenone
 2. ურაპიდილი-urapidil
 3. უროფოლიტროპინი-urofollitropin
 4. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა-ursodeoxycholic acid

 1. ფამოტიდინი-famotidine
 2. ფამციკლოვირი-famciclovir
 3. ფებუქსოსტატი-febuxostat
 4. ფენაზეპამი-fenazepam
 5. ფენაზონი-phenazone
 6. ფენიბუტი-phenibut
 7. ფენილბუტაზონი-phenylbutazone
 8. ფენილეფრინი-phenylephrine
 9. ფენობარბიტალი-phenobarbital
 10. ფენოტეროლი-fenoterol
 11. ფენოფიბრატი-fenofibrate
 12. ფენსპირიდი-fenspiride
 13. ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი-fenspiridi hydrochloridum
 14. ფენტიკონაზოლი-fenticonazole
 15. ფექსოფენადინი-fexofenadine
 16. ფილგრასტიმი-filgrastim
 17. ფინასტერიდი-finasteride
 18. ფიტომენადიონი-Phytomenadione
 19. ფლუდარაბინი-fludarabine
 20. ფლუდროკორტიზონი-fludrocortisone
 21. ფლუკონაზოლი-fluconazole
 22. ფლუოროურაცილი-fluorouracil
 23. ფლუოქსეტინი-fluoxetine
 24. ფლუოცინოლონის აცეტონიდი-fluocinolone acetonide
 25. ფლუპენტიქსოლი-flupentixol
 26. ფლურბიპროფენი-flurbiprofen
 27. ფლუტამიდი-flutamid
 28. ფლუტიკაზონ პროპიონატი-fluticasone propionate
 29. ფოლის მჟავა-folic acid
 30. ფორმოტეროლი-formoterol
 31. ფოსფოკრეატინი-phosphocreatine
 32. ფოსფომიცინი-fosfomycine
 33. ფრამიცეტინი-framycetin
 34. ფსევდოეფედრინი-pseudoephedrine
 35. ფუზიდის მჟავა-fusidic acid
 36. ფურაგინუმი-furaginum
 37. ფურაზიდინი-furazidine
 38. ფუროსემიდი-furosemide

 1. ქაფური-camphorae
 2. ქვეტიაპინი-quetiapine
 3. ქვინაპრილი-quinapril
 4. ქვიფენადინი-quifenadine
 5. ქიმოტრიპსინი-chymotrypsin
 6. ქლორამფენიკოლი-chloramphenicol
 7. ქლორდიაზეპოქსიდი-chlordiazepoxyde
 8. ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი-chloropyramine hydrochloride
 9. ქლოროქინი-chloroquine
 10. ქლორპროთიქსენი-chlorprothixene
 11. ქლორტალიდონი-chlortalidone
 12. ქლორჰექსიდინი-chlorhexidine
 13. ქოლეკალციფეროლი-colecalciferol
 14. ქოლინის ალფოსცერატი-choline alfoscerate
 15. ქოლინის ალფოსცერატი-choline alfoscerate
 16. ქოლინის სალიცილატი-choline salicylate
 17. ქონდროიტინის სულფატი-chondroitin sulfate
 18. ქსილომეტაზოლინი-xylometazoline

 1. ცელეკოქსიბი-celecoxib
 2. ცეტირიზინი-cetirizine
 3. ცეფაზოლინი-cefazolin
 4. ცეფაკლორი-cefaclor
 5. ცეფალექსინი-cefalexin
 6. ცეფეპიმი-cefepime
 7. ცეფიქსიმი-cefixime
 8. ცეფოპერაზონი-cefoperazone
 9. ცეფოტაქსიმი-cefotaxime
 10. ცეფპოდოქსიმი-cefpodoxime
 11. ცეფტაზიდიმი-ceftazidime
 12. ცეფტიბუტენი-Ceftibuten
 13. ცეფტრიაქსონი-ceftriaxone
 14. ცეფუროქსიმი-cefuroxime
 15. ციანკობალამინი-cyanocobalamin
 16. ციკლოპენტოლატი-cyclopentolate
 17. ციკლოპიროქსოლამინი-ciclopiroxolamine
 18. ციკლოსპორინი-ciclosporin
 19. ცინარიზინი-cinnarizine
 20. ციპროფლოქსაცინი-ciprofloxacin
 21. ცისპლატინი-cisplatin
 22. ციტალოპრამი-citalopram
 23. ციტარაბინი-cytarabine
 24. ციტიზინი-cytisine
 25. ციტიკოლინი-citicoline
 26. ციტრულინის მალატი-citrulline malate

 1. ჯოზამიცინი-josamycin

 1. ჰალოპერიდოლი-haloperidoli
 2. ჰეპარინი-heparin
 3. ჰექსეტიდინი-hexetidine
 4. ჰექსოპრენალინი-hexoprenalin
 5. ჰიდროგენპეროქსიდი-hydrogen peroxide
 6. ჰიდროკორტიზონი-hydrocortisone
 7. ჰიდროქლოროთიაზიდი-hydrochlorothiazide
 8. ჰიდროქსიზინი HCL-Hydroxyzine HCL
 9. ჰიდროქსიქლოროქინი-Hydroxychloroquine
 10. ჰიმეკრომონი-himecromone
 11. ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი-hyoscine butylbromide