ფენაზონი – phenazone

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
1,2-დიჰიდრო-1,5-დიმეთილ-2-ფენილ-3Н-პირაზოლ-3-ონი

ბრუტო ფორმულა:
C11H12N2O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
აასს – პირაზოლონები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
G25.5 –  ქორეის სხვა ფორმები; J06 – ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები; J11 – გრიპი, ვირუსი არ არის იდენტიფიცირებული; M79.0 – რევმატიზმი, დაუზუსტებელი; M79.2 – ნევრალგია და ნევრიტი, დაუზუსტებელი; R04.0 – სისხლდენა ცხვირიდან; R58 – ჰემორაგია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ჯენერიკები:

გაფრთხილება