ფენილბუტაზონი – phenylbutazone

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-ბუტილ-1,2-დიფენილ-3,5-პირაზოლიდინდიონი

ბრუტო ფორმულა:
C19H20N2O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
აასს – ბუტილპირაზოლიდინები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
G43 – შაკიკი; G54.6 – კიდურის ფანტომური სინდრომი ტკივილით; I80 – ფლებიტი და თრომბოფლებიტი; I84 – ბუასილი; K08.8.0* – კბილის ტკივილი; L30.9 – დერმატიტი, დაუზუსტებელი; L40.5 – ართროპათიული ფსორიაზი (M 07.0-M 07.3*, M 09.0*); L55 – მზით დამწვრობა; L98.6 – კანისა და კანქვეშა ქსოვილის სხვა ინფილტრაციული დაზიანებები; M06.9 – რევმატოიდული ართრიტი, დაუზუსტებელი; M10 – პოდაგრა; M13.9 – ართრიტი, დაუზუსტებელი; M14.8 – ართროპათიები სხვა დაზუსტებული დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში; M19.9 – ართროზი, დაუზუსტებელი; M25.5 – ტკივილი სახსარში; M45 – მაანკილოზებელი სპონდილიტი; M65 – სინოვიტი და ტენდოსინოვიტი; M71 – სხვა ბურსოპათიები; M79.1 – მიალგია; M79.2 – ნევრალგია და ნევრიტი, დაუზუსტებელი; N94.6 – დისმენორეა, დაუზუსტებელი; R50  – უცნობი წარმოშობის ცხელება; R51  – თავის ტკივილი; R52.2 – სხვა მუდმივი ტკივილი; R68.8.0* – ანთებითი სინდრომი; T14 – დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ტრავმა; T14.0 – სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული ტრავმა; T14.3 – სხეულის დაუზუსტებელი ნაწილის სახსრის კაპსულო-მყესოვანი აპარატის ღრძობა, დაჭიმულობა და დაზიანება; T30 – დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის თერმული და ქიმიური დამწვრობა; W57 – კბენა ან დანესტრვა არაშხამიანი მწერის და სხვა არაშხამიანი ფეხსახსრიანების მიერ

ჯენერიკები:

გაფრთხილება