ფენოტეროლი – fenoterol

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
5-[1-ჰიდროქსი-2-[[2-(4-ჰიდროქსიფენილ)-1-მეთილეთილ]ამინო]ეთილ]-1,3-ბენზოლდიოლი (და ჰიდრობრომიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C17H21NO4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ბეტა-ადრენომიმეტიკები; ტოკოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A16.9 –  სუნთქვის ორგანოების დაუდგენელი ლოკალიზაციის  ტუბერკულოზი, ბაქტერიოლოგიური და ჰისტოლოგიური დადასტურების აღნიშვნის გარეშე; J42 – ქრონიკული ბრონქიტი, დაუზუსტებელი; J43 – ემფიზემა; J44 – ფილტვების სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები; J44.9 – ფილტვების ქრონიკული, ობსტრუქციული დაავადება, დაუზუსტებელი; J45 – ასთმა; J47 – ბრონქოექტაზიური დაავადება (ბრონქოექტაზია); J62 – პნევმოკონიოზი გამოწვეული სილიკატების შემცველი მტვრით; J98.8.0* – ბრონქოსპაზმი; J999* – სუნთქვის ორგანოების დაავადებების დიაგნოსტიკა; N88.3 – საშვილოსნოს ყელის უკმარისობა; O20.0 – მოსალოდნელი აბორტი; O60 – ნაადრევი მშობიარობა; O68.0 –  მშობიარობა გართულებული ნაყოფის გულისცემის სიხშირის ცვლილებით; O69.0 –  მშობიარობა  გართულებული ჭიპლარის გამოვარდნით; O69.1 – მშობიარობა  გართულებული ჭიპლარის შემოხვევით კისერზე, ზეწოლით; O71.0 – საშვილოსნოს გახევა მშობიარობის დაწყებამდე; O71.1 – საშვილოსნოს გახევა მშობიარობის დროს; O71.9 – სამეანო ტრავმა, დაუზუსტებელი; O82 – ერთნაყოფიანი მშობიარობა, მშობიარობის ნებართვა საკეისრო კვეთით; P20 – საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება