ფენოფიბრატი – fenofibrate

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-[4-(4-ქლორბენზოილ)ფენოქსი]-2-მეთილპროპანის მჟავა 1-მეთილეთილის ზეთი

ბრუტო ფორმულა:
C20H21ClO4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ფიბრატები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
E78.0 – ჭეშმარიტი ჰიპერქოლესტერინემია; E78.1 – ჭეშმარიტი ჰიპერგლიცერიდემია; E78.2 – შერეული ჰიპერლიპიდემია; E78.5 – ჰიპერლიპიდემია, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება