ფენტიკონაზოლი – fenticonazole

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
1-[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-{[4-(ფენილსულფანილ)ფენილ]მეტოქსი}ეთილ}-1H-იმიდაზოლი

ბრუტო ფორმულა:
C24H20Cl2N2OS

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
A59.0 – უროგენიტალური  ტრიქომონიაზი; B37.3 – ვულვისა და საშოს კანდიდოზი (N 77.1*); N77.1 – ვაგინიტი, ვულვიტი და ვულვოვაგინიტი იმ ინფექციური და პარაზიტული
დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

ჯენერიკები:

გაფრთხილება