ფლუპენტიქსოლი – flupentixol

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-[3-[2-(ტრიფტორმეთილ)-9H-თიოქსანტენ-9-ილიდენ]პროპილ]-1-პიპერაზინეთანოლი (და დიჰიდროქლორიდის ან დეკანოატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C23H25F3N2OS

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნეიროლეპტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F10.3 – აბსტინენტური მდგომარეობა; F20 – შიზოფრენია; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F41.2 – შერეული შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობა; F45.3 – ვეგეტატიური ნერვული სისტემის სომატოფორმული დისფუნქცია; F60.0 – პიროვნების პარანოიდული აშლილობა; R44.3 – ჰალუცინაციები, დაუზუსტებელი; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; R45.3 – დემორალიზაცია და აპათია; R45.7 – ემოციური შოკის და სტრესის მდგომარეობა, დაუზუსტებელი; R46.4 – დამუხრუჭებულობა და შენელებული რეაქციები; R53 – საერთო სისუსტე და დაღლა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება