ფლურბიპროფენი – flurbiprofen

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-ფტორ-ალფა-მეთილ[1,1′-ბიფენილ]-4-ძმარმჟავა

ბრუტო ფორმულა:
C15H13FO2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
აასს – პროპიონის მჟავას წარმოებულები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
R07.0 – ტკივილი ყელში

ჯენერიკები:

გაფრთხილება