ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
(Z)-3-(2-ქლორ-9Н-თიოქსანტენ-9-ილიდენ)-N,N-დიმეთილ-1-პროპანამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C18H18ClNS

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნეიროლეპტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F09 – ორგანული ან სიმპტომატიკური ფსიქიკური აშლილობები, დაუზუსტებელი; F10.3 – აბსტინენტური მდგომარეობა; F11 – ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, რომლებიც გამოწვეულია ოპიოიდების მოხმარებით; F20 – შიზოფრენია; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F30 – მანიაკალური ეპიზოდი; F32.9 – დაუზუსტებელი დეპრესიული ეპიზოდი; F41.9 – დაუზუსტებელი შფოვითი აშლილობა; F45 – სომატოფორმული აშლილობები; F48 – სხვა ნევროზული აშლილობები; F91.9 – დაუზუსტებელი ქცევითი აშლილობები; G93.4 – ენცეფალოპათია, დაუზუსტებელი; I67.9 – ცერებროვასკულური დაავადება, დაუზუსტებელი; J98.8.0* – ბრონქოსპაზმი; L29 – ქავილი; R11 – გულისრევა და პირღებინება; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; R52.9 – ტკივილი, დაუზუსტებელი; R54 – სიბერე; S06 – ინტრაკრანიალური ტრავმა; Z100.0*- ანესთეზიოლოგია და პრემედიკაცია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება