ციტარაბინი – cytarabine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-ამინო-1-ბეტა-D-არაბინოფურანოზილ-2(1H)-პირიმიდინონი

ბრუტო ფორმულა:
C9H13N3O5

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანტიმეტაბოლიტები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
C81 – ჰოჯკინის ლიმფომა (ლიმფოგრანულომატოზი); C85.9 – არაჰოჯკინის ლიმფომა,  დაუზუსტებელი ტიპი; C91.0 – მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკოზი; C91.9 – ლიმფოიდური ლეიკოზი, დაუზუსტებელი; C92.0 – მწვავე მიელობლასტური ლეიკოზი; C92.1 – ქრონიკული მიელოიდური ლეიკოზი; C92.9 – მიელოიდური ლეიკოზი, დაუზუსტებელი; D46 – მიელოდისპლაზიური სინდრომები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება