ციტიკოლინი – citicoline

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
ციტიდინ-5′-(ტრიჰიდროდიფოსფატ)მონო[2-(ტრიეთილამონიო)ეთილ](ზეთი)ჰიდროქსიდი (შიდა მარილი) (ნატრიუმის მარილის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C14H27N4O11P2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნოოტროპები; სხვა ნეიროტროპული საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F06.7 – მსუბუქი კოგნიტიური აშლილობები; F91 – ქცევის აშლილობები; I63 – თავის ტვინის ინფარქტი; I67.9 – ცერებროვასკულური დაავადება, დაუზუსტებელი; I69.1 – ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევის შედეგები; I69.3 – ტვინის ინფარქტის შედეგები; S06 – ქალასშიდა ტრავმა; T90.5 – ქალასშიდა ტრავმის შედეგები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება