ჰალოპერიდოლი – haloperidoli

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-[4-(4-ქლორფენილ)-4-ჰიდროქსი-1-პიპერიდინილ]-1-(4-ფტორფენილ)-1-ბუტანონი (და დეკანოატის და ლაქტატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C21H23ClFNO2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნეიროლეპტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F10.2 – ალკოჰოლური დამოკიდებულების სინდრომი; F20 – შიზოფრენია; F22.0 – ბოდვითი აშლილობა; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F30 – მანიაკალური ეპიზოდი; F45 – სომატოფორმული აშლილობები; F60.2 – პიროვნების დისოციალური აშლილობა; F79 – გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუზუსტებელი; F91 – ქცევითი აშლილობები; F95.2 – ვოკალიზმებისა და მრავლობითი მოტორული ტიკების კომბინირება (დე ლა ტურეტის სინდრომი); F98.5 – ენაბლუობა; G10 – ჰანტინგტონის დაავდება; R11 – გულისრევა და პირღებინება; R44.3 – ჰალუცინაციები, დაუზუსტებელი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება