ჰექსოპრენალინი – hexoprenalin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4,4′-[1,6-ჰექსანდიილბის[იმინო(1-ჰიდროქსი-2,1-ეთანდიილ)]]ბის[1,2-ბენზოლდიოლ] (დიჰიდროქლორიდის ან სულფატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C22H32N2O6

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ბეტა-ადრენომიმეტიკები; ტოკოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
J44 – ფილტვების სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები; J45 – ასთმა; J98.8.0* – ბრონქოსპაზმი; O60 – ნაადრევი მშობიარობა; O62.4 – საშვილოსნოს ჰიპერტონიული, არაკოორდინირებული და გახანგრძლივებული შეკუმშვები; P20 – საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება