აქტიური ნივთიერებები – ა ბ გ დ

პრეპარატების ანბანური საძიებელი

ა ბ გ დ / ე ვ ზ თ ი კ / ლ მ ნ ოპ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

A B C / D E F G H / I J K L M N / O P Q R S / T U V W X Y Z


 1. აგომელატინი-agomelatin
 2. ადრენალინი-epinephrine
 3. აზაპენტაცენი-azapentacene
 4. აზელასტინი-azelastine
 5. აზითრომიცინი-azithromycin
 6. აზითრომიცინი-azythromycin
 7. აკლიდინის ბრომიდი-aclidinium bromide
 8. აკრივასტინი-acrivastine
 9. ალბენდაზოლი-albendazole
 10. ალბუმინი-Albumin
 11. ალენდრონის მჟავა-alendronic acid
 12. ალოპურინოლი-allopurinol
 13. ალპრაზოლამი-alprazolam
 14. ალუმინის ფოსფატი-aluminium phosphate
 15. ალუმინის ჰიდროქსიდი-aluminum hydroxide
 16. ამანტადინის სულფატი-amantadine sulfas
 17. ამიკაცინის სულფატი-amikacin sulfate
 18. ამინოფილინი-aminophylline
 19. ამიოდარონი-amiodarone
 20. ამისულპრიდი-amisulpride
 21. ამიტრიპტილინი-amytriptiline
 22. ამლოდიპინი-amlodipine
 23. ამონიუმის ქლორიდი-ammonium chloride
 24. ამოქსიცილინი-amoxicillin
 25. ამპიცილინი-ampicillin
 26. ანასტროზოლი-anastrozole
 27. აპიქსაბანი-apixaban
 28. აპროტინინი-aprotinin
 29. არბიდოლი-arbidol
 30. არტიკაინი-articaine
 31. ასკორბინის მჟავა-ascorbic acid
 32. ატენოლოლი-atenolol
 33. ატორვასტატინი-atorvastatin
 34. აცეკლოფენაკი-aceclofenac
 35. აცენოკუმაროლი-acenocoumarol
 36. აცეტარსოლი-acetarsol
 37. აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი-acetylaminonitropropoxybenzene
 38. აცეტილსალიცილის მჟავა-acetylsalicylic acid
 39. აცეტილცისტეინი-acetylcysteine
 40. აციკლოვირი-aciclovir

 1. ბევაციზუმაბი-bevacizumab
 2. ბეკლომეტაზონი-beclometasone
 3. ბენდამუსტინი-bendamustine
 4. ბენზალკონიუმის ქლორიდი-benzalkonium chloride
 5. ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი-benzydamine hydrochloride
 6. ბენზილბენზოატი-benzylbenzoat
 7. ბენზილპენიცილინი-benzylpenicillin
 8. ბენზოილ პეროქსიდი-benzoyl peroxide
 9. ბენზოკაინი-benzocaine
 10. ბენფოთიამინი-benfotiamine
 11. ბეტამეთაზონი-betamethasone
 12. ბეტაქსოლოლი-betaxolol
 13. ბეტაჰისტინი-betahistine
 14. ბიკალუტამიდი-bicalutamide
 15. ბიკლოთიმოლი-biclotymol
 16. ბილასტინი-bilastine
 17. ბისაკოდილი-bisacodyl
 18. ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი-bismuthate tripotassium dicitrate
 19. ბისოპროლოლი-bisoprolol
 20. ბლეომიცინი-bleomycin
 21. ბორის მჟავა-acidum boricum
 22. ბორტეზომიბი-bortezomib
 23. ბრილიანტის მწვანე-viride nitens
 24. ბრიმონიდინი-brimonidine
 25. ბრინზოლამიდი-brinzolamide
 26. ბრომაზეპამი-bromazepam
 27. ბრომოკრიპტინი-bromocriptine
 28. ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი-bromhexine hydrochloride
 29. ბუდესონიდი-budesonide
 30. ბუპივაკაინი-bupivacaine
 31. ბუსპირონი-buspirone
 32. ბუტამირატი-butamirate

 1. გააქტივებული ნახშირი-charcoal activated
 2. გაბაპენტინი-gabapentin
 3. გამა-ამინობუტირის მჟავა-gamma-aminobutyric acid
 4. განციკლოვირი-ganciclovir
 5. გემციტაბინი-gemcitabin
 6. გენტამიცინი-gentamicine
 7. გლიბენკლამიდი-glibenclamide
 8. გლიკლაზიდი-gliclazide
 9. გლიკოზა-glucose
 10. გლიმეპირიდი-glimepiride
 11. გლიცეროლი-glycerol
 12. გლიცინი-glycine
 13. გლუკოზამინი-glucosamine
 14. გლუტამინის მჟავა-glutamic acid
 15. გრანიზეტრონი-granisetron
 16. გუაიფენეზინი-guaifenesin

 1. დემოქსიტოცინი-demoxytocinum
 2. დეს(ზ)ოგესტრელი-desogestrel
 3. დესლორატადინი-desloratadine
 4. დექსამეთაზონი-dexamethasone
 5. დექსკეტოპროფენი-dexketoprofen
 6. დექსპანთენოლი-dexpanthenol
 7. დექსტრომეთორფანი-dextromethorphan
 8. დიაზეპამი-diazepam
 9. დიგოქსინი-digoxinum
 10. დიკლოფენაკი-diclofenac
 11. დიმეთიკონი-dimethicone
 12. დიმეთილ სულფოქსიდი-dimethyl sulfoxide
 13. დიმეთინდენი-dimetindene
 14. დიმენჰიდრინატი-dimenhydrinate
 15. დინოპროსტი-dinoprost
 16. დიოსმინი-diosmin
 17. დიპირიდამოლი-dipyridamole
 18. დისულფირამი-disulfiram
 19. დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი-diphenhydramin hidrochloride
 20. დომპერიდონი-domperidone
 21. დონოპეზილი-donepezil
 22. დორზოლამიდი-dorzolamide
 23. დოქსაზოზინი-doxazosin
 24. დოქსილამინი-doxylamine
 25. დოქსიციკლინი-doxycycline
 26. დოქსორუბიცინი-doxorubicin
 27. დოცეტაქსელი-docetaxel
 28. დროტავერინი-drotaverine

.