პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ბ გ დ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ბ გ დ

ბადურას დაავადება, დაუზუსტებელი H35.9 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
ბადურის სხვა დაზუსტებული დაავადებები H35.8 ინდომეტაცინი  – indometacin
ბავშვთა სპინალური კუნთოვანი ატროფია,  ტიპი I (ვერდნიგ-ჰოფმანის) G12.0 ნანდროლონი  – nandrolone
ბავშვთა ცერებრული დამბლა G80 ციანკობალამინიcyanocobalamin; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
ბალანიტი იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში N51.2 კლოტრიმაზოლიclotrimazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
ბალანტიდიაზი A07.0 მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ბარტონელოზი A44 ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ბაქტერიემია R78.8.0* ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; ლინეზოლიდი  – linezolid; პიპერაცილინი  – piperacillin
ბაქტერიული ინფექცია,  დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის A49 ნანდროლონი  – nandrolone; მეროპენემი  – meropenem; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
ბაქტერიული ინფექცია, დაუზუსტებელი A49.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; რიფამპიცინი  – rifampicin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ბენზოლის ტოქსიკური მოქმედება T52.1 მეთილურაცილი  – methyluracil
ბერილიოზი J63.2 დექსამეთაზონიdexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბეტამეთაზონიbetamethasone
ბეხჩეტის დაავადება M35.2 ციკლოსპორინიciclosporin
ბილირუბინის ცვლის სხვა დარღვევები E80.6 გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated
ბლასტომიკოზი B40 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole
ბლეფარიტი H01.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ერითრომიცინიerythromycin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჯოზამიცინი  – josamycin; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ნიტროფურალი  – nitrofural; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ბლეფაროკონიუნქტივიტი H10.5 დექსამეთაზონი – dexamethasone; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ბოდვითი აშლილობა F22.0 ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli
ბოდვითი აშლილობა ორგანული (შიზოფრენიისმაგვარი) F06.2 რისპერიდონი  – risperidone
ბოდვითი აშლილობები ქრონიკული F22 რისპერიდონი  – risperidone
ბრადიკარდია, დაუზუსტებელი R00.1 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate
ბრონქიტი მწვავე,  გამოწვეული Haemophilus influenzae-თი (აფანასიევ-პფეიფერის ჩხირი) J20.1 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
ბრონქიტი მწვავე,  გამოწვეული სტრეპტოკოკით J20.2 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
ბრონქიტი მწვავე,  გამოწვეული სხვა დაზუსტებული გამომწვევებით J20.8 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
ბრონქიტი მწვავე,  დაუზუსტებელი J20.9 ცეფეპიმიcefepime; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine; აცეტილცისტეინიacetylcysteine; როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ბრონქიტი ქრონიკული, დაუზუსტებელი J42 აზითრომიცინიazithromycin; აზითრომიცინიazythromycin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფტრიაქსონიceftriaxone; ცეფუროქსიმიcefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინიclarithromycin; დოქსიციკლინიdoxycycline; ფენოტეროლიfenoterol; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; სალბუტამოლი  – salbutamol; ფორმოტეროლი  – formoterol; ტერბუტანილი  – terbutaline; სალმეტეროლი  – salmeterol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
ბრონქიტი წვავე J20 ცეფიქსიმი – cefixime; ამონიუმის ქლორიდიammonium chloride; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine
ბრონქიტი, დაუზუსტებელი როგორც მწვავე ან ქრონიკული J40 ამპიცილინიampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ცეფალექსინიcefalexin; ცეფტაზიდიმიceftazidime; ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინიclindamycin; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენსპირიდი – fenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum; იბუპროფენი  – ibuprofen; გენტამიცინი  – gentamicine; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; სულტამიცილინი  – sultamicilline; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; ამოქსიცილინიamoxicillin; აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ბრონქოექტაზიური დაავადება (ბრონქოექტაზია) J47 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენოტეროლი – fenoterol; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ბრონქოპნევმონია, დაუზუსტებელი J18.0 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფალექსინი – cefalexin
ბრონქოსპაზმი J98.8.0* ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; ფენოტეროლი – fenoterol; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; სალბუტამოლი  – salbutamol; ფორმოტეროლი  – formoterol; ტერბუტანილი  – terbutaline; სალმეტეროლი  – salmeterol; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; ნიფედიპინი  – nifedipine
ბრუცელოზი, დაუზუსტებელი A23.9 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; რიფამპიცინი  – rifampicin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ბუასილი I84 ბენზოკაინიbenzocaine; ბისაკოდილიbisacodyl; კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პროკაინი  – procaine; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate; ლაქტულოზა  – lactulose; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; დიოსმინიdiosmin
ბულიმია ნერვული F50 ამიტრიპტილინიamytriptiline; ფლუოქსეტინი  – fluoxetine
ბულოზური ცვლილებები, დაუზუსტებელი L13.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსპანთენოლიdexpanthenol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ბურსიტები ინფექციური, სხვა M71.1 ამპიცილინი – ampicillin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline
ბურსოპათია, დაუზუსტებელი M71.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ბურსოპათიები სხვა M71 დიაზეპამიdiazepam; დიკლოფენაკიdiclofenac; ეტოფენამატიetofenamate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ნიმესულიდი  – nimesulide
ბუტიროფენონის და თიოქსანტენის წარმოებული ნეიროლეპტიკების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y49.4 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
ბუშტნამქერი O01 დოქსორუბიცინიdoxorubicin; ეტოპოზიდიetoposide
ბუშტნამქერი, დაუზუსტებელი O01.9 ცისპლატინიcisplatin
ბღერი B86 ბენზილბენზოატიbenzylbenzoat; მალათიონი  – malathion; პერმეთრინი  – permethrin
გადანერგილი კანის არსებობა T94.5 დექსპანთენოლი – dexpanthenol
გადანერგილი ორგანოებისა და ქსოვილების ნეკროზი და მოცილება T86 მიკოფენოლატ მოფეტილი  – micophenolate mofetil
გადანერგილი ორგანოსა და ქსოვილის არსებობა Z94 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკაფუნგინი  – micafungin
გადაღლა Z73.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
გავა-წელის წნულის დაზიანებები G54.1 ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოფენამატი – etofenamate; თიამინი  – thiamine; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ტიზანიდინი  – tizanidine; პირიდოქსინი  – pyridoxine
გალაქტორეა O92.6 კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate
გამონაყარი და კანის სხვა არასპეციფიკური დაზიანებები R21 ცეტირიზინიcetirizine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენიdimetindene; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate
გამონაყარი ერითემატოზული L30.4 დექსპანთენოლი – dexpanthenol; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
გამოჯანმრთელების მდგომარეობა ქირურგიული ჩარევის შემდეგ Z54.0 ტოლპერიზონი  – tolperisone; მელდონიუმი  – meldonium; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde
გამოჯანმრთელების პერიოდი Z54 ციტრულინის მალატიcitrulline malate; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; მეთილურაცილი  – methyluracil
განათლებასა და წიგნიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები Z55 პირაცეტამი  – piracetam
განგრენა აეროვანი A48.0 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
განგრენა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R02 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
გარდამავალი რეტინალური არტერიული ოკლუზია H34.0 ვინპოცეტინი  – vinpocetine
გარეთა ყურის ანთება H60 ქოლინის სალიცილატიcholine salicylate; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ერითრომიცინი – erythromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ბორის მჟავაacidum boricum
გარეთა ყურის ანთება მიკოზების დროს H62.2 ნაფტიფინი  – naftifine
გარეთა ყურის ანთება, დაუზუსტებელი H60.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიტროფურალი  – nitrofural
გასტრიტები,  სხვა მწვავე K29.1 მიზოპროსტოლი  – misoprostol
გასტრიტები, სხვა K29.6 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
გასტრიტი და დუოდენიტი K29 ალუმინის ფოსფატიaluminium phosphate; ალუმინის ჰიდროქსიდიaluminum hydroxide; ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატიbismuthate tripotassium dicitrate; ოტილონიუმის ბრომიდი  – otilonium bromide; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
გასტრიტი დაუზუსტებელი K29.7 ალოე – aloe
გასტრიტი ქრონიკული ატროფიული K29.4 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
გასტრიტი ქრონიკული, დაუზუსტებელი K29.5 ალოე – aloe; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; რაბეპრაზოლი  – rabeprazole
გასტრიტი ჰიპერაციდული K29.6.1* ალუმინის ჰიდროქსიდი – aluminum hydroxide; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
გასტროდუოდენიტი, დაუზუსტებელი K29.9 ფამოტიდინიfamotidine; ნიფურატელი  – nifuratel
გასტროეზოფაგური რეფლუქსი K21 ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; დიმეთიკონიdimethicone; ესომეპრაზოლიesomeprazole; რანიტიდინი  – ranitidine; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; სიმეთიკონი  – simethicone; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; რაბეპრაზოლი  – rabeprazole; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
გასტროეზოფაგური რეფლუქსი ეზოფაგიტით K21.0 დომპერიდონიdomperidone; ესომეპრაზოლი – esomeprazole; ფამოტიდინი – famotidine; ომეპრაზოლი  – omeprazole; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
გასტროენტერიტი და კოლიტი ალერგიული და ალიმენტარული K52.2 ლოპერამიდი  – loperamide
გასტროენტერიტი და კოლიტი სხვა არაინფექციური K52 ალოე – aloe; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფოლის მჟავა  – folic acid; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; ოტილონიუმის ბრომიდი  – otilonium bromide; მეთილურაცილი  – methyluracil
გასტროენტერიტი და კოლიტი, არაინფექციური , დაუზუსტებელი K52.9 ალოე – aloe
გასტრო-ინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი K92.2 კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; ესომეპრაზოლი – esomeprazole; ეტამზილატიetamsylate; ფამოტიდინი – famotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
გაღიზიანებადობა და მრისხანება R45.4 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ცინარიზინიcinnarizine; დიაზეპამი – diazepam; ფენაზეპამიfenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; მებიკარი  – mebicar; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; გლიცინი  – glycine
გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი K58 ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი – bismuthate tripotassium dicitrate; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; მებევერინი  – mebeverine
გაძნელებული მშობიარობა, დაუზუსტებელი O66.9 ინდომეტაცინი  – indometacin
გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები G40.3 ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid
გენიტალური რეაქციების უკმარისობა F52.2 ტესტოსტერონი  – testosteron; სილდენაფილი  – sildenafil; ტადალაფილი  – tadalafil
გინგივიტი და პაროდონტის დაავადებები K05 ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდიbenzydamine hydrochloride; ბიკლოთიმოლიbiclotymol; ქლორჰექსიდინიchlorhexidine; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; ერითრომიცინი – erythromycin; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ჯოზამიცინი  – josamycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; ნიტროფურალი  – nitrofural; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene
გინგივიტი მწვავე K05.0 კეტოპროფენი  – ketoprofen; ტინიდაზოლი  – tinidazole
გინეკოლოგიური შემოწმება (ზოგადი) (რუტინული) Z01.4 ბენზოკაინი – benzocaine
გლაუკომა H40 პილოკარპინი  – pilocarpine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ტაფლუპროსტი  – tafluprost
გლაუკომა პირველადი ღიაკუთხიანი H40.1 ბეტაქსოლოლიbetaxolol; ბრიმონიდინიbrimonidine; ბრინზოლამიდიbrinzolamide; კლონიდინიclonidine; დორზოლამიდიdorzolamide; ადრენალინიepinephrine; ტაფლუპროსტი  – tafluprost; ტრავოპროსტი  – travoprost; ლატანოპროსტი  – latanoprost
გლაუკომა სხვა H40.8 ფენილეფრინი  – phenylephrine
გლაუკომაზე ეჭვი H40.0 ბრიმონიდინი – brimonidine; ბრინზოლამიდი – brinzolamide; დორზოლამიდი – dorzolamide; ტაფლუპროსტი  – tafluprost; ტრავოპროსტი  – travoprost; ლატანოპროსტი  – latanoprost
გლომერულური დაზიანებები შაქრიანი დიაბეტის დროს (E10 -E14+ საერთო მეოთხე რიგის კატეგორიით  .2) N08.3 რამიპრილი  – ramipril; ლიზინოპრილი  – lisinopril; კაპტოპრილიcaptopril
გლოსიტი K14.0 რიბოფლავინი  – riboflavin; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ჰექსეტიდინი  – hexetidine
გლუკოკორტიკოიდების  და მათი სინთეთიკური ანალოგების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y42.0 ნანდროლონი  – nandrolone; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
გნატოსტომოზი B83.1 მებენდაზოლი  – mebendazole
გონართროზი (მუხლის სახსრის ართროზი) M17 გლუკოზამინი  – glucosamine
გონების დაკარგვა(სინკოპე) და კოლაფსი R55 ქაფურიcamphorae
გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუზუსტებელი F79 fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid; გლიცინი  – glycine; კარბამაზეპინიcarbamazepine; ალპრაზოლამიalprazolam
გონოკოკური ინფექცია A54 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
გონოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი A54.9 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
გონოკოკური ინფექცია, თვალის A54.3 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide
გონოკოკური პელვეოპერიტონიტი და შარდ-სასქესო ორგანოების სხვა გონოკოკური დაავადებები A54.2 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფოპერაზონიcefoperazone
გრანულომა რგოლისებრი L92.0 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
გრანულომატოზური ცვლილებები კანისა და კანქვეშა ქსოვილის L92 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
გრიპი, ვირუსი არ არის იდენტიფიცირებული J11 დიპირიდამოლიdipyridamole; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ფენაზონი  – phenazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფენილეფრინი  – phenylephrine; რიმანტადინის ჰიდროქლორიდი  – rimantadini hydrochloridum; ტილორონი  – tilorone; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; ამანტადინის სულფატიamantadine sulfas
გრიპი, რომელიც გამოწვეულია გრიპის იდენტიფიცირებული ვირუსით J10 არბიდოლიarbidol; ოზელტამივირი  – oseltamivir
გულის ათეროსკლეროზული დაავადება I25.1 ინოზინი  – inosine; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
გულის თანდაყოლილი მანკი, დაუზუსტებელი Q24.9 ინოზინი  – inosine
გულის იშემიური დაავადება და გულსისხლძარღვთა სისტემის სხვა დაავადებები ოჯახურ ანამნეზში Z82.4 როზუვასტატინი  – rosuvastatin
გულის მწვავე იშემიური დაავადება, დაუზუსტებელი I24.9 კლოპიდოგრელიclopidogrel
გულის მწვავე იშემიური დაავადებების სხვა ფორმები I24.8 ინოზინი  – inosine
გულის რითმის დარღვევა, დაუზუსტებელი I49.9 ამიოდარონიamiodarone; ატენოლოლიatenolol; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ლიდოკაინი  – lidocaine; ინოზინი  – inosine; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol
გულის რითმის სხვა დაზუსტებული დარღვევები I49.8 აცენოკუმაროლიacenocoumarol; აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid; კლოპიდოგრელი – clopidogrel; კუნელიcrataegus; დიგოქსინიdigoxinum; პროპაფენონი  – propafenone
გულის რითმის სხვა დარღვევები I49 პროპაფენონი  – propafenone
გულის სარქველის პროთეზის არსებობა Z95.2 დიპირიდამოლი – dipyridamole
გულის სხვა არაზუსტად აღნიშნული დაავადებები I51.8 კუნელი – crataegus
გულის ტრანსპლანტანტის ნეკროზი და მოცილება T86.2 ციკლოსპორინი – ciclosporin
გულის უკმარისობა მარცხენაპარკუჭოვანი I50.1 ქაფური – camphorae; კანდესარტანის ცილექსეტილიcandesartan cilexetil; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; ეპლერენონიeplerenone; ლიზინოპრილი  – lisinopril; ფუროსემიდი  – furosemide; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
გულის უკმარისობა შეგუბებითი I50.0 ამონიუმის ქლორიდი – ammonium chloride; ბისოპროლოლიbisoprolol; ქაფური – camphorae; კარვედილოლიcarvedilol; დიგოქსინი – digoxinum; ეპლერენონი – eplerenone; ლიზინოპრილი  – lisinopril; ვალსარტანი  – valsartan; სპირონოლაქტონი  – spironolactone; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; მოლსიდომინი  – molsidomine; იზოსორბიდ მონონიტრატი  – isosorbide mononitrate; მელდონიუმი  – meldonium
გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი I50.9 კაპტოპრილი – captopril; ქლორტალიდონიchlortalidone; კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; რამიპრილი  – ramipril; ლიზინოპრილი  – lisinopril; პერინდოპრილი  – perindopril; ქვინაპრილი  – quinapril; ლოზარტანი  – losartan; უბიდეკარენონი  – ubidecarenone; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ფუროსემიდი  – furosemide; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; ტაურინი  – taurine
გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება I25 ატენოლოლი – atenolol; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; ბისოპროლოლი – bisoprolol; დიპირიდამოლი – dipyridamole; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; რამიპრილი  – ramipril; პერინდოპრილი  – perindopril; ინოზინი  – inosine; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; უბიდეკარენონი  – ubidecarenone; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil; იზოსორბიდ მონონიტრატი  – isosorbide mononitrate; სიმვასტატინი  – simvastatin; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; ამიოდარონი – amiodarone
გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება, დაუზუსტებელი I25.9 როზუვასტატინი  – rosuvastatin
გულის ქრონიკული იშემიური დაავადების სხვა ფორმები I25.8 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
გულისრევა და პირღებინება R11 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დომპერიდონი – domperidone; პროკაინი  – procaine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ონდანსეტრონი  – ondansetron; გრანიზეტრონი  – granisetron
გულმკერდის ფესვის დაზიანებები, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში G54.3 იბუპროფენი  – ibuprofen
გულ-ფილტვის ტრანსპლანტანტის ნეკროზი და მოცილება T86.3 ციკლოსპორინი – ciclosporin
გულ-ფილტვის უკმარისობის სხვა ფორმები I27 ატენოლოლი – atenolol; ინოზინი  – inosine; ნიფედიპინი  – nifedipine; მოლსიდომინი  – molsidomine; იზოსორბიდ მონონიტრატი  – isosorbide mononitrate
გულძმარვა R12 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; დომპერიდონი – domperidone; ფამოტიდინი – famotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ომეპრაზოლი  – omeprazole
დაზუსტებული მდგომარეობები დაკავშირებული ქალის სასქესო  ორგანოებთან და მენსტრუაციულ ციკლთან, სხვა N94.8 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
დაკვირვება კონტრაცეპციული საშუალებების მიღებისას Z30 დეს(ზ)ოგესტრელიdesogestrel; ლევონორგესტრელი  – levonorgestrel
დაკვირვება, როცა ეჭვია ფსიქიკურ დაავადებაზე და ქცევით დარღვევებზე Z03.2 მებიკარი  – mebicar
დამბლის სინდრომი, დაუზუსტებელი G83.9 დიაზეპამი – diazepam; ფენობარბიტალი  – phenobarbital
დამუხრუჭებულობა და შენელებული რეაქციები R46.4 ამისულპრიდიamisulpride; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; პირაცეტამი  – piracetam; გლიცინი  – glycine
დამწვრობა თერმული და ქიმიური, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის T30 ალბუმინიAlbumin; ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; დიმეთინდენი – dimetindene; დოქსიციკლინი – doxycycline; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; კეტამინი  – ketamine; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; მეთილურაცილი  – methyluracil; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride
დამწვრობა თერმული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის დაუზუსტებელი ხარისხის T30.0 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
დამწვრობა მზით L55 დექსპანთენოლი – dexpanthenol; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide
დარღვევა პიროვნულობის და ქცევის, რომელიც გამოწვეულია თავის ტვინის დაავადებით, დაზიანებით ან დისფუნქციით F07 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde
დარღვევა შემგუებლობითი რეაქციების F43.2 ალპრაზოლამი – alprazolam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; პროპრანოლოლი  – propranolol; კარბამაზეპინი – carbamazepine
დასვენებისა და მოდუნების უკმარისობა Z73.2 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
დაუზუსტებელი გადანერგილი ორგანოსა და ქსოვილის ნეკროზი და მოცილება T86.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone
დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ტრავმების შედეგები T94.1 ალოპურინოლიallopurinol
დაუნის სინდრომი Q90 ციანკობალამინი – cyanocobalamin
დახმარება, მათ შორის ექსტრაკორპორული დიალიზი Z49.1 ნატრიუმის ენოქსაპარინიenoxaparin sodium
დეგენერაცია ყვითელი ხალისა და უკანა პოლუსის H35.3 ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ტაურინი  – taurine
დელირიუმი, რომელიც არ არის განპირობებული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით F05 დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; პირაცეტამი  – piracetam
დემენცია ალცჰაიმერის დაავადების დროს (G30+) F00 ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; დონოპეზილიdonepezil; fenazepam; რისპერიდონი  – risperidone; პირაცეტამი  – piracetam; მემანტინი  – memantine
დემენცია დაუზუსტებელი F03 ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ცინარიზინი – cinnarizine; fenazepam; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; მემანტინი  – memantine
დემენცია სისხლძარღვოვანი F01 ნიცერგოლინი  – nicergoline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გლიცინი  – glycine; მემანტინი  – memantine
დემორალიზაცია და აპათია R45.3 ამისულპრიდი – amisulpride; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; გლიცინი  – glycine
დეპრესიული აშლილობა რეკურენტული F33 ამიტრიპტილინი – amytriptiline; ციტალოპრამიcitalopram; ესციტალოპრამიescitalopram; ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; მირტაზაპინი  – mirtazapine; ვენლაფაქსინი  – venlafaxine; პაროქსეტინი  – paroxetine; სერტრალინი  – sertraline; სულპირიდი  – sulpiride; აგომელატინიagomelatin
დეპრესიული ეპიზოდი F32 დიაზეპამი – diazepam; ალპრაზოლამი – alprazolam; ამიტრიპტილინი – amytriptiline; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ციტალოპრამი – citalopram; ესციტალოპრამი – escitalopram; fenazepam; ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; მირტაზაპინი  – mirtazapine; ვენლაფაქსინი  – venlafaxine; პაროქსეტინი  – paroxetine; სერტრალინი  – sertraline; ფლუოქსეტინი  – fluoxetine; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; რისპერიდონი  – risperidone; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid; აგომელატინი – agomelatin
დეპრესიული ეპიზოდი დაუზუსტებელი F32.9 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol
დეპრესიული ეპიზოდი მსუბუქი ხარისხის F32.0 ტოფიზოპამი  – tofisopam
დერმატიტები ატოპიური, სხვა L20.8 ტეგაფური  – tegafurum; პრედნიზოლონი  – prednizolone
დერმატიტები სხვა L30 ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
დერმატიტი ალერგიული კონტაქტური L23 ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ლორატადინი  – loratadine; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
დერმატიტი ატოპიური L20 აკრივასტინიacrivastine; ციკლოსპორინი – ciclosporin; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცეტირიზინი – cetirizine; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენი – dimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; რიბოფლავინი  – riboflavin; ქვიფენადინი  – quifenadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; პირიდოქსინი  – pyridoxine; კეტოტიფენი  – ketotifen; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
დერმატიტი დაუზუსტებელი L30.9 ბორის მჟავა – acidum boricum; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეტირიზინი – cetirizine; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; კლობეტაზოლიclobetasol; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიაზეპამი – diazepam; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დიმეთინდენი – dimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; რიბოფლავინი  – riboflavin; თიამინი  – thiamine; ქვიფენადინი  – quifenadine; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პროკაინი  – procaine; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; პირიდოქსინი  – pyridoxine; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
დერმატიტი ექსფოლიაციური L26 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
დერმატიტი ინფექციური L30.3 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ნეომიცინი  – neomycin; მეროპენემი  – meropenem; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; სპირამიცინი  – spiramycin
დერმატიტი კონტაქტური, დაუზუსტებელი დაუდგენელი მიზეზით L25.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
დერმატიტი სახვევისმიერი L22 დექსპანთენოლი – dexpanthenol
დერმატიტი სებორეული L21 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; რიბოფლავინი  – riboflavin; გენტამიცინი  – gentamicine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
დერმატიტი ფოტოკონტაქტური  (breloque-dermatiti) L56.2 ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
დერმატიტი, ალერგიული კონტაქტური  დაუზუსტებელი მიზეზით L23.9 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
დერმატიტი, კონტაქტური  დაუზუსტებელი L25 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; გენტამიცინი  – gentamicine; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
დერმატიტი, ჰერპესის მსგავსი L13.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
დერმატოზები ქუთუთოს, არაინფექციური H01.1 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
დერმატოპოლიმიოზიტი M33 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
დერმატოფიტია, დაუზუსტებელი B35.9 ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
დერმატოფიტოზები სხვა B35.8 ფლუკონაზოლი  – fluconazole
დერმატოფიტოზი B35 ციკლოპიროქსოლამინიciclopiroxolamine; კლოტრიმაზოლი – clotrimazole; მალათიონი  – malathion; ნაფტიფინი  – naftifine; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; თიოკონაზოლი  – tioconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ნატამიცინი  – natamycin; იზოკონაზოლი  – Isoconazole
დიაბეტი უშაქრო E23.2 ქლორტალიდონი – chlortalidone; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide
დიარეა და გასტროენტერიტი სავარაუდო ინფექციური ეტიოლოგიის (დიზენტერია, ბაქტერიული დიარეა) A09 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; კანამიცინი  – kanamycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ნიფურატელი  – nifuratel; ნიფუროქსაზიდი  – nifuroxazide; ლოპერამიდი  – loperamide; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
დიარეა ფუნქციური K59.1 ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol; რაცეკადოტრილი  – racecadotril; ლოპერამიდი  – loperamide
დიდი გულყრები (grand mal), დაუზუსტებელი (თანდართული მცირე გულყრით (petit mal) ან მის გარეშე) G40.6 ლევეტირაცეტამი  – levetiracetam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid
დიზენტერია, მწვავე ამებური A06.0 დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
დიზურია R30.0 ოქსიბუტინინი  – oxybutynin
დისბაქტერიოზი K63.8.0* ლაქტულოზა  – lactulose
დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედება [დეფიბრინაციული სინდრომი] D65 აპროტინინიaprotinin; ჰეპარინი  – heparin
დისთიმია F34.1 ალპრაზოლამი – alprazolam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; დიაზეპამი – diazepam; ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ოქსაზეპამი  – oxazepam; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine
დისკინეზია ნაღვლის ბუშტისა და სანაღვლე გზების K82.8.0* ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; მებევერინი  – mebeverine; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
დისკინეზია ნაწლავის K59.8.1* ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ოტილონიუმის ბრომიდი  – otilonium bromide; მებევერინი  – mebeverine
დისმენორეა მეორადი N94.5 ნორეთისტერონი  – norethisterone
დისმენორეა პირველადი N94.4 პიროქსიკამი  – piroxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ნორეთისტერონი  – norethisterone
დისმენორეა, დაუზუსტებელი N94.6 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; დექსკეტოპროფენიdexketoprofen; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; პარაცეტამოლი  – paracetamol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ნორეთისტერონი  – norethisterone; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ნიმესულიდი  – nimesulide; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ბრომოკრიპტინიbromocriptine
დისოციალური აშლილობა პიროვნების F60.2 fenazepam; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფენიბუტი  – phenibut
დისპეპსია K30 ალუმინის ფოსფატი – aluminium phosphate; ბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი – bismuthate tripotassium dicitrate; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; დომპერიდონი – domperidone; ფამოტიდინი – famotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; მებევერინი  – mebeverine; სიმეთიკონი  – simethicone; ლაქტულოზა  – lactulose; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
დისტონია G24 ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატიethylmethylhydroxypyridine succinate; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ტოლპერიზონი  – tolperisone
დისტროფია ბადურას, მემკვიდრული H35.5 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate
დისტროფია კუნთოვანი G71.0 ნანდროლონი  – nandrolone; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine
დისფაგია R13 დიმეთიკონი – dimethicone
დისფაზია და აფაზია R47.0 პირაცეტამი  – piracetam
დისფუნქცია სომატოფორმული ვეგეტატიური ნერვული სისტემის F45.3 ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol
დიფთერია, დაუზუსტებელი A36.9 კლინდამიცინი – clindamycin
დიფთერია, დაუზუსტებელი A36.9 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin
დიფტერიის გამომწვევის მტარებლობა Z22.2 სპირამიცინი  – spiramycin
დორსალგია M54 ნიმესულიდი  – nimesulide
დორსალგია, დაუზუსტებელი M54.9 ტენოქსიკამი  – tenoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam
დრესლერის სინდრომი I24.1 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
დუოდენიტი K29.8 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate