აქტიური ნივთიერებები – ე კ

პრეპარატების ანბანური საძიებელი

ა ბ გ დ / ე ვ ზ თ ი კ / ლ მ ნ ოპ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

A B C / D E F G H / I J K L M N / O P Q R S / T U V W X Y Z


 1. ებასტინი-ebastine
 2. ეზეტიმიბი-ezetimib
 3. ეთანოლი-ethanol
 4. ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატი-ethylmethylhydroxypyridine succinate
 5. ეთინილესტრადიოლი-ethinylestradiol
 6. ეთინილესტრადიოლი-etinilestradiol
 7. ელეტრიპტანი-eletriptan
 8. ენალაპრილის მალეატი-enalapril maleate
 9. ეპირუბიცინი-epirubicin
 10. ეპლერენონი-eplerenone
 11. ეპოეტინ ალფა-epoetin alpha
 12. ეპოეტინ ბეტა-epoetin beta
 13. ერგოკალციფეროლი-ergocalciferol
 14. ერითრომიცინი-erythromycin
 15. ესომეპრაზოლი-esomeprazole
 16. ესციტალოპრამი-escitalopram
 17. ეტამზილატი-etamsylate
 18. ეტანერცეპტი-etanercept
 19. ეტიფოქსინი-etifoxine
 20. ეტოდოლაკი-etodolac
 21. ეტოპოზიდი-etoposide
 22. ეტორიკოქსიბი-etoricoxib
 23. ეტოფენამატი-etofenamate
 24. ექსემესტანი-exemestan

 1. ვალაციკლოვირი-valaciclovir
 2. ვალპროის მჟავა-valproic acid
 3. ვალსარტანი-valsartan
 4. ვანკომიცინი-vancomycin
 5. ვემურაფენიბი-vemurafenib
 6. ვენლაფაქსინი-venlafaxine
 7. ვერაპამილი-verapamil
 8. ვინკამინი-vincamine
 9. ვინორელბინი-vinorelbine
 10. ვინპოცეტინი-vinpocetine
 11. ვისმოდეგიბი-vismodegib
 12. ვორიკონაზოლი-voriconazole

 1. ზალეპლონი-zaleplon
 2. ზოლედრონის მჟავა-zoledronic acid
 3. ზოლპიდემის ტარტრატი-zolpidem tartrate
 4. ზოპიკლონი-zopiclone
 5. ზუკლოპენთიქსოლი-zuclopenthixol

 1. თიამინი-thiamine
 2. თიოკტის მჟავა-thioctic acid
 3. თუთიის პირითიონატი-zinc pyrithionate
 4. თუთიის სულფატი-zinc sulfate

 1. იბანდრონის მჟავა-ibandronic acid
 2. იბუპროფენი-ibuprofen
 3. ივაბრადინი-ivabradin
 4. იზოკონაზოლი-Isoconazole
 5. იზოსორბიდ მონონიტრატი-isosorbide mononitrate
 6. იზოფლურანი-isoflurane
 7. ინდაკატეროლი-indacaterol
 8. ინდაპამიდი-indapamide
 9. ინდომეტაცინი-indometacin
 10. ინოზინ პრანობექსი-Inosine pranobex
 11. ინოზინი-inosine
 12. ინტრაკონაზოლი-itraconasole
 13. იპრატროპიუმის ბრომიდი-Ipratropium bromide
 14. ირბეზარტანი-irbesartan
 15. ირინოტეკანი-irinotecan

 1. კაბერგოლინი-cabergoline
 2. კალციპოტრიოლი-calcipotriol
 3. კალციტონინი-calcitonin
 4. კალციტრიოლი-calcitriol
 5. კალციუმის გლუკონატი-calcium gluconate
 6. კალციუმის დობეზილატი-calcium dobezilate
 7. კალციუმის კარბონატი-calcium carbonate
 8. კალციუმის ფოლინატი-calcium folinate
 9. კალციუმის ქლორიდი-calcium chloride
 10. კანამიცინი-kanamycin
 11. კანდესარტანის ცილექსეტილი-candesartan cilexetil
 12. კაპსაიცინი-capsaicin
 13. კაპტოპრილი-captopril
 14. კარბამაზეპინი-carbamazepine
 15. კარბომერი-carbomer
 16. კარბოპლატინი-carboplatin
 17. კარვედილოლი-carvedilol
 18. კეტამინი-ketamine
 19. კეტოკონაზოლი-ketoconazole
 20. კეტოპროფენი-ketoprofen
 21. კეტოროლაკის ტრომეთამინი-ketorolac tromethamine
 22. კეტოტიფენი-ketotifen
 23. კლარითრომიცინი-clarithromycin
 24. კლინდამიცინი-clindamycin
 25. კლობეტაზოლი-clobetasol
 26. კლომიფენის ციტრატი-clomiphene citrate
 27. კლონაზეპამი-clonazepam
 28. კლონიდინი-clonidine
 29. კლოპიდოგრელი-clopidogrel
 30. კლოტრიმაზოლი-clotrimazole
 31. კოკარბოქსილაზა-cocarboxylase
 32. კოფეინი-caffeine
 33. კრომოგლიცის მჟავა-cromoglicic acid