პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ო პ ჟ რ ს

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ო პ ჟ რ ს

ოდის სფინქტერის სპაზმი K83.4 ჰიმეკრომონი  – hymecromone
ოკლუზია ბადურას სისხლძარღვთა H34 ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; პილოკარპინი  – pilocarpine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
ოკლუზია ბადურას ცენტრალური არტერიის H34.1 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
ოკლუზიები სხვა რეტინალური H34.8 ვინპოცეტინი  – vinpocetine; მელდონიუმი  – meldonium
ოლიგომენორეა, დაუზუსტებელი N91.5 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
ოპერაციის შემდგომი სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები Z98.8 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ონდანსეტრონი  – ondansetron; დომპერიდონიdomperidone
ოპისტორქოზი B66.0 ალბენდაზოლიalbendazole; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც არ არის გამოწვეული ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით F04 ვინპოცეტინი  – vinpocetine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; მემანტინი  – memantine
ორიენტაციის დარღვევა, დაუზუსტებელი R41.0 ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate
ორსულობა ვადაგადაცილებული O48 ოქსიტოცინი  – oxytocin
ორსულობასთან დაკავშირებული სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები O26.8 ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
ორქიტი და ეპიდიდიმიტი N45 ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin; დოქსიციკლინიdoxycycline; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline
ორქიტი, ეპიდიდიმიტი და ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესის გარეშე N45.9 ცეფალექსინიcefalexin; ცეფტრიაქსონიceftriaxone; პიპერაცილინი  – piperacillin
ოსტეოგენეზი არასრული Q78.0 კალციტონინიcalcitonin
ოსტეოდისტროფია თირკმლისმიერი N25.0 კალციტრიოლიcalcitriol; კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
ოსტეოლიზისი M89.5 კალციტონინი – calcitonin
ოსტეომალაცია მოზრდილთა,  დაუზუსტებელი M83.9 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol
ოსტეომიელიტი M86 ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფუროქსიმიcefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინიerythromycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ვანკომიცინი  – vancomycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural
ოსტეომიელიტი ქრონიკული, სხვა M86.6 როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ოსტეომიელიტი, დაუზუსტებელი M86.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ამპიცილინიampicillin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოპერაზონიcefoperazone; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტაზიდიმიceftazidime; კლინდამიცინიclindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; კალციტონინი – calcitonin; კალციტონინი – calcitonin
ოსტეოპათია იმ სხვა დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M90.8 ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol
ოსტეოპოროზი  პათოლოგიური მოტეხილობით M80 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი ავთვისებიანი სიმსივნეების დროს M82.8.0* იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid
ოსტეოპოროზი ენდოკრინული დარღვევების დროს (E00-E34+) M82.1 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ოსტეოპოროზი იმ სხვა დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M82.8 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი მენოპაუზის შემდგომი M81.0 ალენდრონის მჟავაalendronic acid; კალციტონინი – calcitonin; კალციტრიოლი – calcitriol; ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid; იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate
ოსტეოპოროზი მოხუცებულობის M81.8.0* კალციტრიოლი – calcitriol; ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტეხილობის გარეშე M81 კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; ქონდროიტინის სულფატიchondroitin sulfate
ოსტეოპოროზი უმოძრაობით გამოწვეული M81.2 კალციტონინი – calcitonin
ოსტეოპოროზი წამლისმიერი M81.4 კალციტრიოლი – calcitriol; ნანდროლონი  – nandrolone; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი, დაუზუსტებელი M81.9 ალენდრონის მჟავა – alendronic acid; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
ოსტეოპოროზი, სხვა M81.8 კალციტონინი – calcitonin
ოსტეოქონდროზი ხერხემლის M42 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; იბუპროფენი  – ibuprofen; ტიზანიდინი  – tizanidine; ნიმესულიდი  – nimesulide; გლუკოზამინი  – glucosamine
ოსტეოქონდროზი ხერხემლის,  დაუზუსტებელი M42.9 დექსკეტოპროფენიdexketoprofen; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen
ოსტეოქონდროპათია, დაუზუსტებელი M93.9 ინდომეტაცინი  – indometacin
ოტალგია H92.0 ბენზოკაინიbenzocaine; იბუპროფენი  – ibuprofen
ოტოსკლეროზი H80 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
პათოლოგიური მოტეხილობები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში M84.4 ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
პანიკულიტი, დაუზუსტებელი M79.3 იბუპროფენი  – ibuprofen
პანკრეატიტები სხვა ქრონიკული K86.1 აპროტინინიaprotinin; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეთილურაცილი  – methyluracil
პანკრეატიტი მწვავე K85 აპროტინინი – aprotinin; კალციტონინი – calcitonin; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; მეთილურაცილი  – methyluracil
პანკრეონეკროზი K86.8.1* აპროტინინი – aprotinin
პაპულო-სქვამოზური ცვლილებები, დაუზუსტებელი L44.9 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid
პარაკოკციდიოიდომიკოზი B41 იტრაკონაზოლი  – itraconasole
პარაკოკციდიოიდომიკოზი, დაუზუსტებელი B41.9 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole
პარამეტრიტი და პელვიოცელულიტი, დაუზუსტებელი N73.2 დიკლოფენაკიdiclofenac
პარანოიდული აშლილობა პიროვნების F60.0 ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol
პარატიფი, დაუზუსტებელი A01.4 ამპიცილინი – ampicillin; ქლორამფენიკოლიchloramphenicol
პარესთეზია კანის R20.2 ცინარიზინიcinnarizine
პარკინსონიზმი იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში G22 სელეგილინი  – selegiline; მემანტინი  – memantine
პარკინსონიზმი მეორადი G21 ამანტადინის სულფატიamantadine sulfas; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; როპინიროლი  – ropinirol; პირიდოქსინი  – pyridoxine; სელეგილინი  – selegiline; მემანტინი  – memantine; ლევოდოპა  – levodopa
პარკინსონიზმი მეორადი G22.1 ბრომოკრიპტინიbromocriptine
პარკინსონიზმი პოსტენცეფალიტური G21.3 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
პარკინსონიზმის მეორადი,  სხვა ფორმები G21.8 პირაცეტამი  – piracetam
პარკინსონის დაავადება G20 ამანტადინის სულფატი – amantadine sulfas; ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; პირიბედილი  – piribedil; პრამიპექსოლი  – Pramipexole; როპინიროლი  – ropinirol; ლევოდოპა  – levodopa; სელეგილინი  – selegiline; მემანტინი  – memantine
პარკუჭების ადრეული დეპოლარიზაცია I49.3 ლიდოკაინი  – lidocaine
პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა I49.0 ამიოდარონიamiodarone
პაროდონტის დაავადება, დაუზუსტებელი K05.6 დოქსიციკლინი – doxycycline; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
პაროდონტიტი მწვავე K05.2 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; კეტოპროფენი  – ketoprofen; სპირამიცინი  – spiramycin
პაროდონტიტი ქრონიკული K05.3 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin
პაროდონტოზი K05.4 კალციტონინი – calcitonin; ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
პაროქსიზმული ტაქიკარდია I47 პროპაფენონი  – propafenone; ამიოდარონი – amiodarone; ატენოლოლიatenolol; დიგოქსინიdigoxinum; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil; ვინკამინი  – vincamine; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine; ატენოლოლი – atenolol
პარტახტიანი ტიფი A75 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
პარტახტიანი ტიფი, დაუზუსტებელი A75.9 ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; დოქსიციკლინი – doxycycline
პასტერელოზი A28.0 ამპიცილინი – ampicillin
პედიკულოზი და ფტირიაზი B85 ბორის მჟავაacidum boricum; ბენზილბენზოატიbenzylbenzoat; პერმეთრინი  – permethrin
პემფიგუსი L10 ბეტამეთაზონიbetamethasone; დექსამეთაზონიdexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით K27 ესომეპრაზოლიesomeprazole; ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; სულპირიდი  – sulpiride; მიზოპროსტოლი  – misoprostol; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; ნიფურატელი  – nifuratel
პერიკარდიული გამონაჟონი (არაანთებითი) I31.3 ინდომეტაცინი  – indometacin
პერიოსტიტი სხვა ინფექციური დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში M90.1 როქსითრომიცინი  – roxithromycin
პერიტონიტი K65 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინიamoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმიcefepime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; მეროპენემი  – meropenem; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
პერიტონიტი მწვავე K65.0 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; გენტამიცინი  – gentamicine; პიპერაცილინი  – piperacillin
პერიტონიტი ქალის მენჯის ღრუს,  დაუზუსტებელი N73.5 კლინდამიცინი – clindamycin; გენტამიცინი  – gentamicine
პერიტონიტი, დაუზუსტებელი K65.9 კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ფლუკონაზოლი  – fluconazole
პერიტონიუმის სხვა დაზიანებები ინფექციურ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში K67.8 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone
პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადება, დაუზუსტებელი I73.9 ცინარიზინი – cinnarizine; კლოპიდოგრელიclopidogrel; დიპირიდამოლიdipyridamole
პერიფერიული სისხლძარღვების სხვა დაავადებები I73 ცინარიზინი – cinnarizine; დროტავერინიdrotaverine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; კოფეინიcaffeine
პერიფერიული სისხლძარღვების სხვა დაზუსტებელი დაავადებები I73.8 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; პირიბედილი  – piribedil; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; ტოლპერიზონი  – tolperisone
პეჯეტის (ძვლის) დაავადება დაუზუსტებელი M88.9 ალენდრონის მჟავა – alendronic acid
პეჯეტის დაავადება (მადეფორმირებელი ოსტეიტი) M88 კალციტონინი – calcitonin; ინდომეტაცინი  – indometacin; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid
პილოროსპაზმი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში K31.3 დროტავერინი – drotaverine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride
პიოდერმია L08.0 ბორის მჟავა – acidum boricum; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლოტრიმაზოლიclotrimazole; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ერითრომიცინი – erythromycin; თიამინი  – thiamine; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide
პიოთორაქსი J86 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; კლინდამიცინი – clindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural
პირიდოქსინის დეფიციტი E53.1 პირიდოქსინი  – pyridoxine
პირის ღრუს ლორწოვანის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებები K13.7 რიბოფლავინი  – riboflavin; ინდომეტაცინი  – indometacin
პიროვნული და ქცევითი აშლილობანი, თავის ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით, აგრეთვე სომატური დაავადებებით გამოწვეული სხვა  დაუზუსტებელი F07.9 პირაცეტამი  – piracetam
პიროვნული დარღვევები სპეციფიკური F60 კარბამაზეპინიcarbamazepine; დიაზეპამიdiazepam; fenazepam; მედაზეპამი  – medazepam
პირღებინება ორსულების, ჭარბი O21 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; პირიდოქსინი  – pyridoxine
პიტირიაზი ნაირფერი B36.0 კლოტრიმაზოლი – clotrimazole; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; ნაფტიფინი  – naftifine; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; ფლუკონაზოლი  – fluconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ტერბინაფინი  – terbinafine; სერტაკონაზოლი  – sertaconazole
პლაცენტარული უკმარისობა O36.5.0* დიპირიდამოლი – dipyridamole
პლევრიტი R09.1 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დოქსიციკლინი – doxycycline; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
პლევრული გამონაჟონი იმ მდგომარეობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში J91 ბლეომიცინიbleomycin
პლევრული გამონაჟონი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში J90 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
პნევმოკონიოზი გამოწვეული სილიკატების შემცველი მტვრით J62 ფენოტეროლიfenoterol
პნევმოკონიოზი, დაუზუსტებელი J64 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride
პნევმონია გამოწვეული Escherichia coli-ით J15.5 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
პნევმონია გამოწვეული Haemophilus influenzae-თი (აფანასიევ-პფეიფერის ჩხირი) J14 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული Klebsiella pneumoniae-თი J15.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული Mycoplasma pneumoniae-ით J15.7 კლარითრომიცინიclarithromycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული Pseudomonas-ით J15.1 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტობრამიცინი  – tobramycin
პნევმონია გამოწვეული Streptococcus pneumoniae-ით J13 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული სტაფილოკოკით J15.2 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ოქსაცილინი  – oxacillin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია გამოწვეული სხვა დაზუსტებული ინფექციური გამომწვევებით J16.8 კლინდამიცინი – clindamycin; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
პნევმონია დაუზუსტებელი გამომწვევით J18 აცეტილცისტეინიacetylcysteine; ამონიუმის ქლორიდიammonium chloride; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინიazythromycin; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; მეროპენემი  – meropenem; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინიazithromycin
პნევმონია, დაუზუსტებელი J18.9 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ლინეზოლიდი  – linezolid; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
პნევმონიტი ასპირაციული,  განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის გამო O74.0 რანიტიდინი  – ranitidine
პნევმონიტი გამოწვეული მყარი და თხევადი ნივთიერებებით J69 ბეტამეთაზონი – betamethasone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
პნევმონიტი გამოწვეული საკვებით და პირნაღები მასით J69.0 დექსამეთაზონი – dexamethasone; რანიტიდინი  – ranitidine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; კლინდამიცინი – clindamycin
პნევმონიტი ზემგრძნობელობითი,  გამოწვეული დაუზუსტებელი ორგანული მტვრით J67.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone
პოდაგრა M10 დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკიetodolac; ეტოფენამატიetofenamate; ფებუქსოსტატიfebuxostat; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ალოპურინოლიallopurinol
პოდაგრა იდიოპათიური M10.0 ალოპურინოლი – allopurinol; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პოდაგრა მეორეული სხვა M10.4 ალოპურინოლი – allopurinol
პოდაგრა, დაუზუსტებელი M10.9 ეტორიკოქსიბიetoricoxib; ფებუქსოსტატი – febuxostat; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნიმესულიდი  – nimesulide
პოლიართრიტი, დაუზუსტებელი M13.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიაზეპამი – diazepam; მელოქსიკამი  – meloxicam; პრედნიზოლონი  – prednizolone
პოლიარტერიიტი კვანძოვანი M30.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
პოლიმიალგია რევმატოიდული M35.3 აცეკლოფენაკიaceclofenac; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ნიმესულიდი  – nimesulide
პოლიმიოზიტი M33.2 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პოლიმორფულბირთვიანი ნეიტროფილების ფუნქციური დარღვევები D71 ფილგრასტიმი  – filgrastim
პოლინეიროპათია ალკოჰოლური G62.1 გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
პოლინეიროპათია დიაბეტური  (E10 -E14+ მეოთხე რიგის ნიშნით .4) G63.2 ციანკობალამინიcyanocobalamin; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid; კარბამაზეპინი – carbamazepine
პოლინეიროპათია, დაუზუსტებელი G62.9 პრეგაბალინი  – pregabalin; კაპსაიცინიcapsaicin
პოლინეიროპათიები სხვა G62 ბენფოთიამინიbenfotiamine; ციანკობალამინი – cyanocobalamin
პოლიომიელიტის შედეგები B91 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
პოლიპი ცხვირის J33 ბეკლომეტაზონიbeclometasone
პოლიურია R35 ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide
პორფირიები სხვა E80.2 ინოზინი  – inosine
პორფირინებისა და ბილირუბინის ცვლის დარღვევები E80 ქლოროქინიchloroquine
პოსტენცეფალიტური სინდრომი F07.1 პირაცეტამი  – piracetam
პოსტკასტრაციული სინდრომი N50.8.1* ტესტოსტერონი  – testosteron
პოსტფლებიტური სინდრომი I87.0 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ტროქსერუტინი  – troxerutin
პოსტქოლეცისტექტომიური სინდრომი K91.5 ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone
პრემენსტრუაციული დაძაბულობის სინდრომი N94.3 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; ქლორტალიდონიchlortalidone; დიაზეპამი – diazepam; ინდომეტაცინი  – indometacin; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ნორეთისტერონი  – norethisterone; მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი  – medroxyprogesterone acetate; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; ოქსიტოცინი  – oxytocin
პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია გარეშე მოვლის დამოკიდებულებასთან Z74 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
პროლაფსი მიტრალური სარქვლის I34.1 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid; ატენოლოლი – atenolol; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol
პროსტატიტი მწვავე N41.0 დოქსიციკლინი – doxycycline; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
პროტოზოული დაავადებები, სხვა დაზუსტებული B60.8 ალბენდაზოლი – albendazole
პროფილაქტიკური  ქირურგიული ჩარევა Z40 ციკლოპენტოლატიcyclopentolate; ეტამზილატიetamsylate; პიპეკურონიუმის ბრომიდი  – pipecuronium bromide; როპივაკაინი  – ropivacain; ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride; ლიდოკაინი  – lidocaine; პროქსიმეტაკაინი  – proxymetacaine; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ფოსფომიცინი  – fosfomycine
პროფილაქტიკური იმუნოთერაპია Z29.1 ასკორბინის მჟავაascorbic acid; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
პროქტიტი K62.8.1* ბისაკოდილიbisacodyl; დოქსიციკლინი – doxycycline; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T81.4 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
პრურიგო კვანძოვანი L28.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone
პულმონური ეოზინოფილია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში J82 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
პულპიტი K04.0 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
პურინებისა და პირიმიდინების ცვლის დარღვევები E79 ალოპურინოლი – allopurinol
პურპურა ალერგიული D69.0 ტროქსერუტინი  – troxerutin
პურპურა თრომბოციტოპენიური იდიოპათური D69.3 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეტამზილატი – etamsylate; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
რადიაციის დაუზუსტებელი ეფექტები T66 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; რიბოფლავინი  – riboflavin; მეთილურაცილი  – methyluracil
რადიკულოპათია M54.1 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; მელოქსიკამი  – meloxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
რაქიტი, აქტიური E55.0 კალციტრიოლი – calcitriol; კალციუმის კარბონატი – calcium carbonate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
რბილი ქსოვილების დაავადებები, დაუზუსტებელი M79.9 მეროპენემი  – meropenem; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
რბილი ქსოვილის დაავადებები დაკავშირებული დატვირთვასთან, გადატვირთვასთან და ზეწოლასთან M70 ინდომეტაცინი  – indometacin
რეაბილიტაცია ალკოჰოლიზმის დროს Z50.2 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride
რეაბილიტაცია ნარკომანიის დროს Z50.3 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ონდანსეტრონი  – ondansetron; გრანიზეტრონი  – granisetron; ალოპურინოლი – allopurinol
რევმატიზმი, დაუზუსტებელი M79.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქაფურიcamphorae; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტოფენამატი – etofenamate; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; ფენაზონი  – phenazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
რევმატიზული ცხელება გულის დაზიანებით I01 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
რევმატოიდული ართრიტი დაუზუსტებელი M06.9 აცეკლოფენაკი – aceclofenac; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცელეკოქსიბიcelecoxib; ქლოროქინი – chloroquine; ციკლოსპორინიciclosporin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen; დიკლოფენაკი – diclofenac; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ეტანერცეპტიetanercept; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტოფენამატი – etofenamate; ეტორიკოქსიბი – etoricoxib; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine; სპირამიცინი  – spiramycin; ნიმესულიდი  – nimesulide
რევმატოიდული ართრიტი იუვენილური M08.0 ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium
რევმატული დაავადებები გულის სხვა I09 ინოზინი  – inosine
რევმატული დაავადებები გულის, ქრონიკული I05-I09 დიკლოფენაკი – diclofenac; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ბენფოთიამინი – benfotiamine
რევმატული ცხელება გულის  ჩართვის გარეშე I00 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ბეტამეთაზონი – betamethasone
რეინოს სინდრომი I73.0 ცინარიზინი – cinnarizine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ნიფედიპინი  – nifedipine; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ტრიფოსადენინი  – triphosadenine
რეიტერის დაავადება M02.3 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ინდომეტაცინი  – indometacin
რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი, მოზრდილთა J80 არბიდოლიarbidol
რესპირაციული სინდრომი (დისტრესი), ახალშობილთა P22 დიპირიდამოლი – dipyridamole; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
რეტინოპათია დიაბეტური  (E 10 -E 14+ მეოთხე რიგის ნიშნით . 3) H36.0 კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ეტამზილატი – etamsylate; ნიცერგოლინი  – nicergoline; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; რუტინი  – rutin; ვინკამინი  – vincamine; მელდონიუმი  – meldonium
რეტინოპათია ფონური  და ბადურის სისხლძარღვოვანი ცვლილებები H35.0 რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; მელდონიუმი  – meldonium
რეფლექტორული შარდის ბუშტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N31.1 ტოლტეროდინი  – tolterodine
რიბოფლავინის დეფიციტი E53.0 რიბოფლავინი  – riboflavin
რიკეტსიოზები, სხვა A79 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol
რიკეტსიოზები, სხვა დაზუსტებული A79.8 დოქსიციკლინი – doxycycline; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
რინიტები ალერგიული, სხვა J30.3 ბილასტინიbilastine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; მომეტაზონი  – mometasone; ბუდესონიდიbudesonide
რინიტები ალერგიული, სხვა სეზონური J30.2 ბუდესონიდი – budesonide; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; მომეტაზონი  – mometasone
რინიტი ალერგიული,  გამოწვეული მცენარეთა მტვრით J30.1 ცეტირიზინიcetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ბუდესონიდი – budesonide
რინიტი ალერგიული,  დაუზუსტებელი J30.4 ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
რინიტი ვაზომოტორული J30.0 ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
რინიტი ვაზომოტორული და ალერგიული J30 აკრივასტინიacrivastine; აზელასტინიazelastine; ბეკლომეტაზონი – beclometasone; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცეტირიზინი – cetirizine; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; კრომოგლიცის მჟავაcromoglicic acid; დესლორატადინიdesloratadine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ებასტინიebastine; ქვიფენადინი  – quifenadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; ფექსოფენადინი  – fexofenadine; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მონტელუკასტი  – montelukast; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate; კეტოტიფენი  – ketotifen
რინიტი ქრონიკული J31.0 იბუპროფენი  – ibuprofen; ფრამიცეტინი  – framycetin
რინიტი, ნაზოფარინგიტი და ფარინგიტი, ქრონიკული J31 ქოლინის სალიცილატიcholine salicylate; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; ლორატადინი  – loratadine; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate
რკინის დეფიციტი E61.1 რკინის ფუმარატი  – ferrous fumarate
როზაცეა L71 ბრიმონიდინიbrimonidine; რიბოფლავინი  – riboflavin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
რქოვანას გარსის ცვლილებები H18.3 დიკლოფენაკი – diclofenac
რქოვანას დეგენერაცია H18.4 დექსპანთენოლიdexpanthenol; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ტაურინი  – taurine
რქოვანას ნაწიბურები და შემღვრევები H17 რიბოფლავინი  – riboflavin
რწევა მოძრაობის დროს T75.3 ცინარიზინი – cinnarizine; დიმენჰიდრინატიdimenhydrinate; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; პირიდოქსინი  – pyridoxine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; ფენიბუტი  – phenibut
საერთო სისუსტე და დაღლა R53 ციტრულინის მალატიcitrulline malate
საერთო სისუსტე და დაღლა R53 კოფეინი – caffeine; რიბოფლავინი  – riboflavin; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ფენიბუტი  – phenibut; გლიცინი  – glycine; მელატონინი  – melatonin; მემანტინი  – memantine
საზარდულის გრანულომა A58 სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
სათესლე ჯირკვლების დისფუნქცია E29 ტესტოსტერონი  – testosteron; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
სათვალეებისა და საკონტაქტო ლინზების არსებობა Z97.3 დექსპანთენოლი – dexpanthenol
საკვებზე პათოლოგიური რეაქციების სხვა გამოვლინებები T78.1 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ქვიფენადინი  – quifenadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
საკვები ელემენტების არაბალანსირებული მიღება E63.1 ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია, ბაქტერიული, დაუზუსტებელი A05.9 გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; ლაქტულოზა  – lactulose
საკვერცხეების დისფუნქცია E28 ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
საკვერცხის პოლიკისტოზის სინდრომი E28.2 კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate; უროფოლიტროპინი  – urofollitropin
სალმონელოზური ინფექციები, სხვა A02 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ლაქტულოზა  – lactulose; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
სალმონელური ინფექციები, დაუზუსტებელი A02.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone
სალპინგიტი და ოოფორიტი N70 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლინდამიცინი – clindamycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პიპერაცილინი  – piperacillin
სალპინგიტი და ოოფორიტი, დაუზუსტებელი N70.9 მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole
სამეანო დახმარება ერთნაყოფიანი მშობიარობის დროს, დაუზუსტებელი O83.9 დინოპროსტიdinoprost
სამეანო ტრავმა, დაუზუსტებელი O71.9 ფენოტეროლი – fenoterol
სამედიცინო დახმარება იმ ქალისთვის, რომელიც ვერ ინარჩუნებს ორსულობას ბოლომდე O26.2 ნორეთისტერონი  – norethisterone
სამედიცინო პროცედურების ჩატარების შემდეგ  თვალისა და მისი დანამატების დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში H59 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
სამკურნალო საშუალებები, მედიკამენტები და ბიოლოგიური ნივთიერებები, რომლებიც წარმოადგენენ უარყოფითი რეაქციების მიზეზს თერაპიული გამოყენების დროს Y40-Y59 ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული მშობიარობის პერიოდის სისხლდენით, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში O67 აპროტინინი – aprotinin; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine
სამშობიარო მოქმედების დარღვევა, დაუზუსტებელი O62.9 დიაზეპამი – diazepam
სამშობიარო მოქმედების დარღვევები (სამშობიარო ძალების) O62 ოქსიტოცინი  – oxytocin
სამშობიარო მოქმედების სხვა სახის სისუსტეები O62.2 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დემოქსიტოცინიdemoxytocinum; პროპრანოლოლი  – propranolol; მიფეპრისტონი  – mifepriston
სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა დაზუსტებული გართულებები O75.8 ოქსიტოცინი  – oxytocin
სამშობიარო ტრავმები, სხვა P15 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პირაცეტამი  – piracetam
სანაღვლე გზების სხვა დაავადებები K83 ცეფაზოლინი -cefazolin
სანაღვლე გზების სხვა დაავადებები, დაუზუსტებელი K83.9 ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; პიპერაცილინი  – piperacillin
სანერწყვე ჯირკვლების დაავადებები, დაუზუსტებელი K11.9 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
საპნებისა და დეტერგენტების ტოქსიკური ეფექტი T55 სიმეთიკონი  – simethicone
სარკოიდოზი D86 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სარკოიდოზი ფილტვების D86.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
სარკომა კაპოშის C46 დოქსორუბიცინიdoxorubicin; ეტოპოზიდიetoposide; პაკლიტაქსელი  – paclitaxel
სარტყლისებრი ლიქენი (Herpes Zoster) B02 ფამციკლოვირიfamciclovir; ვალაციკლოვირი  – valaciclovir; პირიდოქსინი  – pyridoxine; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex; აციკლოვირიaciclovir
სარძევე ჯირკვლის დაავადებები, დაუზუსტებელი N64.9 ნორეთისტერონი  – norethisterone
სარძევე ჯირკვლის სხვა დაზუსტებული დაავადებები N64.8 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
სასმენი (ევსტაქის) მილის ანთება და დახშობა H68 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის დაავადებები K07.6 დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ინდომეტაცინი  – indometacin
საყლაპავის დისკინეზია K22.4 ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა M999* ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
საშარდე გზების ინფექცია დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის N39.0 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; აზითრომიცინი – azithromycin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფაკლორიcefaclor; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; მეროპენემი  – meropenem; ჯოზამიცინი  – josamycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
საშვილოსნოს გახევა მშობიარობის დაწყებამდე O71.0 ფენოტეროლი – fenoterol
საშვილოსნოს გახევა მშობიარობის დროს O71.1 ფენოტეროლი – fenoterol
საშვილოსნოს ყელის უკმარისობა N88.3 ფენოტეროლი – fenoterol
საშვილოსნოს ჰიპერტონიული, არაკოორდინირებული და გახანგრძლივებული შეკუმშვები O62.4 დროტავერინი – drotaverine; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin
საშოსა და ვულვის დაწყლულება და ანთება იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში N77 პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine
საცრემლე სადინრების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება H04.3 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
საცრემლე სისტემის დაავადება, დაუზუსტებელი H04.9 ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
საცრემლე ჯირკვლის სხვა დაავადებები H04.1 კარბომერიcarbomer; კრომოგლიცის მჟავა – cromoglicic acid; ნატრიუმის კრომოგლიკატი  – sodium cromoglicate
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები, დაუზუსტებელი K92.9 ალუმინის ფოსფატიaluminium phosphate; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებების დიაგნოსტიკა K94* აპროტინინი – aprotinin; ბენზოკაინი – benzocaine; გააქტივებული ნახშირი – charcoal activated; დიმეთიკონიdimethicone; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; ლიდოკაინი  – lidocaine; კანამიცინი  – kanamycin; ოტილონიუმის ბრომიდი  – otilonium bromide; სიმეთიკონი  – simethicone; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ბისაკოდილი – bisacodyl; დომპერიდონი – domperidone; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
სახსრების კაფსულურ-მყესოვანი აპარატის ამოვარდნილობა, ღრძობა და დაზიანება, დაუზუსტებელი T03.9 იბუპროფენი  – ibuprofen
სახსრის დაავადება, დაუზუსტებელი M25.9 ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate
სებორეა თავის L21.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
სეზარის დაავადება C84.1 მეთოტრექსატი  – methotrexate
სეპტიცემია კანდიდური B37.7 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; ვორიკონაზოლი  – voriconazole
სეპტიცემია, გამოწვეული Staphylococcus aureus-ით A41.0 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სეპტიცემია, გამოწვეული ანაერობებით A41.4 კლინდამიცინი – clindamycin
სეპტიცემია, გამოწვეული დაუზუსტებელი სტაფილოკოკით A41.2 ოქსაცილინი  – oxacillin; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole
სეპტიცემია, გამოწვეული სხვა გრამუარყოფითი მიკროორგანიზმებით A41.5 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
სეპტიცემია, გამოწვეული სხვა დაზუსტებული სტაფილოკოკებით A41.1 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სეპტიცემია, დაუზუსტებელი A41.9 ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლინდამიცინი – clindamycin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ვანკომიცინი  – vancomycin; მეროპენემი  – meropenem; პიპერაცილინი  – piperacillin; ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სეპტიცემია, სტრეპტოკოკული  დაუზუსტებელი A40.9 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; სულფათიაზოლი  – sulfathiazole
სეპტიცემია, სხვა დაზუსტებული A41.8 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin;
სეფსისი მშობიარობის შემდგომი O85 მეროპენემი  – meropenem; პიპერაცილინი  – piperacillin; ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate
სეფსისი, სტრეპტოკოკული A40 ცეფუროქსიმი – cefuroxime
სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება   ან არარსებობა F52.0 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride
სიარულის გაძნელება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R26.2 ტოლპერიზონი  – tolperisone
სიარულის და მოძრაობის სხვა და დაუზუსტებელი დარღვევები R26.8 პირაცეტამი  – piracetam
სიბერე R54 ბისაკოდილი – bisacodyl; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; პირიბედილი  – piribedil; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
სითხის მოცულობის შემცირება E86 ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone
სიკოზი L73.8.0* ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სიმსივნე ბერკიტის C83.7 მეთოტრექსატი  – methotrexate
სიმსივნე დაუზუსტებელი ან უცნობი ხასიათის,  ერთზე მეტი ენდოკრინული ჯირკვლის დაზიანებით D44.8 ფამოტიდინი – famotidine; რანიტიდინი  – ranitidine
სიმსივნე ჰიპოფიზის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის D44.3 ბრომოკრიპტინი – bromocriptine; ოქტრეოტიდი  – octreotide
სიმსივნის საწინააღმდეგო სხვა პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y43.3 ფილგრასტიმი  – filgrastim; გრანიზეტრონი  – granisetron
სიმსუქნე E66 ქლორტალიდონი – chlortalidone; ორლისტატი  – orlistat
სიმშრალე კანის R23.8.0* დექსპანთენოლი – dexpanthenol; გლიცეროლი  – glycerol
სინოვიალური გარსისა და მყესის დაზიანებები, დაუზუსტებელი M67.9 ინდომეტაცინი  – indometacin; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნიმესულიდი  – nimesulide; დექსამეთაზონი – dexamethasone
სინოვიალური გარსისა და მყესის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები M67.8 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სინოვიტი და ტენდოსინოვიტი M65 დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ბეტამეთაზონი – betamethasone; ცეფეპიმი – cefepime
სინოვიტი და ტენდოსინოვიტი, დაუზუსტებელი M65.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სინუსიტი მწვავე J01 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ფრამიცეტინი  – framycetin; მომეტაზონი  – mometasone; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ნიტროფურალი  – nitrofural; მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სინუსიტი მწვავე,  დაუზუსტებელი J01.9 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
სინუსიტი ქრონიკული J32 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; მომეტაზონი  – mometasone; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სინუსიტი ქრონიკული,  დაუზუსტებელი J32.9 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine; კლინდამიცინი – clindamycin
სირინგომიელია და სირინგობულბია G95.0 ტიზანიდინი  – tizanidine
სისხლდენა მშობიარობამდე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში O46 აპროტინინი – aprotinin
სისხლდენა მშობიარობის შემდგომი O72 აპროტინინი – aprotinin; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ოქსიტოცინი  – oxytocin
სისხლდენა სასუნთქი გზების სხვა ნაწილებიდან R04.8 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ეტამზილატი – etamsylate; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლდენა ტრავმული, მეორადი და განმეორებითი T79.2 აპროტინინი – aprotinin
სისხლდენა ფილტვებიდან R04.8.0* ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene; ბუტამირატიbutamirate; დექსტრომეთორფანიdextromethorphan; დოქსილამინიdoxylamine; ფენსპირიდი – fenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum; გუაიფენეზინი  – guaifenesin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
სისხლდენა ცხვირიდან R04.0 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ეტამზილატი – etamsylate; ფენაზონი  – phenazone; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ჰიდროგენპეროქსიდი  – hydrogen peroxide; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლდენა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R58 აპროტინინი – aprotinin; ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ეტამზილატი – etamsylate; ფენაზონი  – phenazone; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; გლუკოზა  – glucose; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლდენითა და ჰემატომით გართულებული პროცედურა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T81.0 აპროტინინი – aprotinin; ეტამზილატი – etamsylate; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
სისხლის თეთრი უჯრედების სხვა დარღვევები D72 პირიდოქსინი  – pyridoxine; ფილგრასტიმი  – filgrastim
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა I999* დიპირიდამოლი – dipyridamole; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებები I99 კალციუმის დობეზილატი – calcium dobezilate; დიოსმინიdiosmin; ფენილეფრინი  – phenylephrine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ატორვასტატინიatorvastatin
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები) Q28 ინდომეტაცინი  – indometacin
სისხლჩაქცევა ინტრაცერებრული I61 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; პირაცეტამი  – piracetam
სისხლჩაქცევა კონიუნქტივური H11.3 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol
სისხლჩაქცევა მინისებრ სხეულში H43.1 პილოკარპინი  – pilocarpine
სისხლჩაქცევა ქალასშიდა  (არატრავმული), დაუზუსტებელი I62.9 ეტამზილატი – etamsylate
სისხლჩაქცევები ბადურის H35.6 ეტამზილატი – etamsylate; მელდონიუმი  – meldonium
სისხლძარღვოვანი გარსის დაავადება, დაუზუსტებელი H31.9 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
სიფილისი, დაუზუსტებელი A53.9 ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; დოქსიციკლინი – doxycycline; ჯოზამიცინი  – josamycin; ოქსაცილინი  – oxacillin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
სიყვითლე დაუზუსტებელი R17 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
სკლერიტი H15.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დექსამეთაზონი – dexamethasone; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
სკლეროდერმია ლოკალიზებული  (morphea) L94.0 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
სკლეროზი გაფანტული G35 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტილორონი  – tilorone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ტოლპერიზონი  – tolperisone; მემანტინი  – memantine
სკლეროზი სისტემური M34 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლოროქინი – chloroquine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ტოლპერიზონი  – tolperisone
სკლეროზი სისტემური,  დაუზუსტებელი M34.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide
სლოკინი R06.6 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; დომპერიდონი – domperidone; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide
სმენის დაკარგვა, დაუზუსტებელი H91.9 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
სმენის დაკარგვის სხვა ფორმები H91 ბეტაჰისტინიbetahistine; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine
სმენის ნერვის დაავადებები H93.3 ვინპოცეტინი  – vinpocetine
სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებათა და იმუნური მექანიზმების ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევების გამოსავლენად Z13.0 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
სპონდილიტი მაანკილოზებელი M45 ცელეკოქსიბი – celecoxib; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსკეტოპროფენი – dexketoprofen; დიკლოფენაკი – diclofenac; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ეტანერცეპტი – etanercept; ეტოდოლაკი – etodolac; ეტორიკოქსიბი – etoricoxib; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ნიმესულიდი  – nimesulide; აცეკლოფენაკი – aceclofenac; ბეტამეთაზონი – betamethasone
სპონდილიტი ფსორიაზული  (L 40.5+) M07.2 კეტოპროფენი  – ketoprofen
სპონდილოზები სხვა M47.8 ტოლპერიზონი  – tolperisone
სპონდილოზი M47 დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოფენამატი – etofenamate; იბუპროფენი  – ibuprofen; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტოლპერიზონი  – tolperisone
სპონდილოზი, დაუზუსტებელი M47.9 პრედნიზოლონი  – prednizolone
სპოროტრიქოზი B42 იტრაკონაზოლი  – itraconasole
სტაფილოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით A49.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ლინეზოლიდი  – linezolid
სტენოკარდია (გულის ანგინა) I20 ამლოდიპინიamlodipine; ატენოლოლი – atenolol; ბისოპროლოლიbisoprolol; კარვედილოლიcarvedilol; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ნებივოლოლი  – nebivolol; რანოლაზინი  – ranolazine; ივაბრადინი  – ivabradin; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; მოლსიდომინი  – molsidomine; იზოსორბიდ მონონიტრატი  – isosorbide mononitrate; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; ამიოდარონი – amiodarone; ბეტაქსოლოლიbetaxolol
სტენოკარდია არასტაბილური I20.0 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; ატენოლოლი – atenolol; კლოპიდოგრელი – clopidogrel; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; ნატრიუმის ენოქსაპარინიenoxaparin sodium; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil; ამიოდარონი – amiodarone
სტენოკარდია დოკუმენტურად დადასტურებული სპაზმით I20.1 ამლოდიპინი – amlodipine; დროტავერინი – drotaverine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ამიოდარონი – amiodarone
სტენოკარდია, დაუზუსტებელი I20.9 პაპავერინი  – papaverine hydrochloride
სტილის ავადმყოფობა მოზრდილთა ასაკში განვითარებული M06.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
სტომატიტი და მისი მონათესავე დაზიანებები K12 ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდიbenzydamine hydrochloride; ერითრომიცინი – erythromycin; რიბოფლავინი  – riboflavin; კეტოპროფენი  – ketoprofen; პოლიკრეზულენი  – policresulen; პიპერაცილინი  – piperacillin; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ბიკლოთიმოლიbiclotymol; ქოლინის სალიცილატი – choline salicylate; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene
სტომატიტი კანდიდური B37.0 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; მიკონაზოლი  – miconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; კლოტრიმაზოლი – clotrimazole
სტომატიტის სხვა ფორმები K12.1 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
სტომატოლოგიური გამოკვლევები Z01.2 არტიკაინიarticaine; ბენზოკაინი – benzocaine; ეტამზილატი – etamsylate; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine
სტრეპტოკოკური ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით A49.1 ერითრომიცინი – erythromycin; ლინეზოლიდი  – linezolid
სტრონგილოიდოზი B78 მებენდაზოლი  – mebendazole; ლევამიზოლი  – levamisole; ალბენდაზოლი – albendazole
სტრუქტურის ცვლილებები კანის R23.4 დექსპანთენოლი – dexpanthenol; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
სუბინვოლუცია საშვილოსნოს N85.3 მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ოქსიტოცინი  – oxytocin
სუნთქვის ორგანოების დაავადებების დიაგნოსტიკა J999* ფენოტეროლი – fenoterol; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; ლიდოკაინი  – lidocaine; ნაფაზოლინი  – naphazoline; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene
სუნთქვის უკმარისობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში J96 კოკარბოქსილაზა – cocarboxylase; ნატრიუმის ენოქსაპარინი – enoxaparin sodium
სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ქლამიდიური დაავადებები A56 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; კლარითრომიცინი – clarithromycin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
სხვა ანტიფსიქოზური და ნეიროლეფსიური პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y49.5 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
სხვა ბაქტერიული პნევმონიები J15.8 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
სხვა გადანერგილი ორგანოებისა და ქსოვილების ნეკროზი და მოცილება T86.8 ციკლოსპორინი – ciclosporin
სხვა გასტრო-ენტეროლოგიური ინფექციური დაავადებების გამომწვევების მტარებლობა Z22.1 კანამიცინი  – kanamycin
სხვა და დაუდგენელი ნაადრევი დეპოლარიზაცია I49.4 ატენოლოლი – atenolol; ამიოდარონი – amiodarone; ლიდოკაინი  – lidocaine; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვერაპამილი  – verapamil
სხვა და დაუზუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მიეკუთვნება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს R29.8 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
სხვა და დაუზუსტებელი ქიმიური და შხამიანი ნივთიერებებით შემთხვევითი მოწამვლა და ზემოქმედება X49 ფუროსემიდი  – furosemide
სხვა და დაუზუსტებელი ცერებროვასკულური დაავადებების  შედეგები I69.8 პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline
სხვა დაავადებები, რომლებიც არღვევენ ქუთუთოს ფუნქციას H02.5 ტროპიკამიდი  – tropicamid
სხვა დაზუსტებული ბაქტერიული დაავადებების გამომწვევების მტარებლობა Z22.3 სპირამიცინი  – spiramycin
სხვა დაზუსტებული ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები R68.8 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid
სხვა დაზუსტებული პარალიზური სინდრომები G83.8 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride
სხვა დაზუსტებული სპეციალური შემოწმებები Z01.8 ბენზოკაინი – benzocaine
სხვა პარალიზური სინდრომები G83 თიამინი  – thiamine; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol
სხვა პროცედურები, რომლებსაც არ აქვთ სამედიცინო მიზნები Z41.8 პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine
სხვა საფაღარათო საშუალებები Y53.4 ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
სხვა სტაფილოკოკები B95.7 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
სხვა ქორეორეტინული დაზიანებები იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში H32.8 მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol