პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ტ უ ფ ქ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ტ უ ფ ქ

ტაქიკარდია პარკუჭოვანი I47.2 ამიოდარონიamiodarone; ლიდოკაინი  – lidocaine; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ვერაპამილი  – verapamil
ტაქიკარდია პაროქსიზმული,  დაუზუსტებელი I47.9 კუნელიcrataegus; მეტოპროლოლი  – metoprolol
ტენდოსინოვიტები ინფექციური, სხვა M65.1 ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin
ტენიოზი B68 მებენდაზოლი  – mebendazole
ტერნერის სინდრომი Q96 სომატროპინი  – somatropin
ტეტანია R29 კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate; კალციტრიოლიcalcitriol; კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride; კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; ერგოკალციფეროლიergocalciferol
ტვინის ინფარქტის შედეგები I69.3 ცინარიზინიcinnarizine; ციტიკოლინიciticoline
ტიკები F95 დიაზეპამიdiazepam; fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; ვალპროის მჟავა  – valproic acid; ფენიბუტი  – phenibut
ტიფი ეპიდემიური შებრუნებითი A68.1 ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ტკივილი გულის არეში R07.2 ამიოდარონი – amiodarone; ატენოლოლიatenolol; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ტრიმეტაზიდინი  – trimetazidine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ვერაპამილი  – verapamil; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; სტრეპტოკინაზა  – streptokinase
ტკივილი ზურგის ქვემო ნაწილის M54.5 იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი თავის R51 დიაზეპამი – diazepam; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პარაცეტამოლი  – paracetamol; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; ნიმესულიდი  – nimesulide; აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid
ტკივილი ლოკალიზებული მუცლის ზემო ნაწილში R10.1 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ბენზოკაინიbenzocaine
ტკივილი მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში N94.0 ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium
ტკივილი მუდმივი გაუყუჩებელი R52.1 ამიტრიპტილინიamytriptiline; დიკლოფენაკიdiclofenac; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride
ტკივილი მუდმივი, სხვა R52.2 ბუპივაკაინიbupivacaine; კაპსაიცინიcapsaicin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ეტოდოლაკიetodolac; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ტიზანიდინი  – tizanidine; პარაცეტამოლი  – paracetamol; პრეგაბალინი  – pregabalin; ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride
ტკივილი მუცლის არეში, სხვა და დაუზუსტებელი R10.4 დროტავერინიdrotaverine; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ბეტამეთაზონიbetamethasone
ტკივილი მწვავე R52.0 ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; კეტოპროფენი  – ketoprofen; როპივაკაინი  – ropivacain; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი სახსარში M25.5 დიკლოფენაკი – diclofenac; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ლორნოქსიკამი  – lornoxicam; მელოქსიკამი  – meloxicam; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; პარაცეტამოლი  – paracetamol; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი ყელში R07.0 იბუპროფენი  – ibuprofen; ფლურბიპროფენი  – flurbiprofen
ტკივილი, დაუზუსტებელი R52.9 აცეკლოფენაკიaceclofenac; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; დექსკეტოპროფენიdexketoprofen; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ტიზანიდინი  – tizanidine; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტკივილი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R52 დიკლოფენაკი – diclofenac; დომპერიდონიdomperidone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; პროკაინი  – procaine; როპივაკაინი  – ropivacain; ლიდოკაინი  – lidocaine; ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; კეტამინი  – ketamine; ნეფოპამის ჰიდროქლორიდი  – nefopam hydrochloride; კარბამაზეპინიcarbamazepine
ტონზილიტი მწვავე, დაუზუსტებელი J03.9 ამოქსიცილინიamoxicillin; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდიbenzydamine hydrochloride; კლარითრომიცინიclarithromycin; კლინდამიცინიclindamycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ამპიცილინიampicillin; ბიკლოთიმოლიbiclotymol; ცეფალექსინიcefalexin; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფუროქსიმიcefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინიdoxycycline; ერითრომიცინიerythromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ნიტროფურალი  – nitrofural; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid; აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენიacetylaminonitropropoxybenzene
ტონზილიტი სტრეპტოკოკური J03.0 აზითრომიცინიazythromycin; აზითრომიცინიazithromycin
ტონზილიტი ქრონიკული J35.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; იბუპროფენი  – ibuprofen; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin
ტოქსიkური ეფექტი საკვებად მიღებულ სოკოში არსებული T62.0 თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ტოქსიკური ეფექტი დარიშხანის და მისი შენაერთების T57.0 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; გლუკოზა  – glucose
ტოქსიკური ეფექტი თამბაქოსა და ნიკოტინის T65.2 მებიკარი  – mebicar
ტოქსიკური ზემოქმედება სხვა დაზუსტებული ნივთიერებების T65.8 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ტოქსიკური ზემოქმედება სხვა ლითონების T56.8 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; დისულფირამიdisulfiram
ტოქსიკური მოქმედება აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინების T64 მეთილურაცილი  – methyluracil
ტოქსიკური მოქმედება დაუზუსტებელი ნივთიერების T65.9 პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ტოქსიკური შოკის სინდომი A48.3 ფენილეფრინი  – phenylephrine; გლუკოზა  – glucose; აპროტინინიaprotinin; ასკორბინის მჟავაascorbic acid; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; დექსამეთაზონიdexamethasone
ტოქსოპლაზმოზი B58 სპირამიცინი  – spiramycin; ლევამიზოლი  – levamisole
ტრავმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის T14 აპროტინინი – aprotinin; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone
ტრავმა თვალისა და თავლბუდის S05 დიკლოფენაკი – diclofenac; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტაურინი  – taurine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ტრავმა თვალისა და თვალბუდის დაუზუსტებელი ნაწილის S05.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ტრავმა ინტრაკრანიალური S06 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ტიზანიდინი  – tizanidine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; მემანტინი  – memantine; ციტიკოლინი – citicoline
ტრავმა სხეულის დაუზუსტებელი მიდამოს მყესების და კუნთების T14.6 ნიმესულიდი  – nimesulide
ტრავმა სხეულის დაუზუსტებელი უბნის, ზედაპირული T14.0 დექსპანთენოლიdexpanthenol; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ჰეპარინი  – heparin; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ჰიდროგენპეროქსიდი  – hydrogen peroxide; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნიტროფურალი  – nitrofural
ტრავმა ტორსის დაუზუსტებელი კუნთის და მყესის T09.5 კეტოპროფენი  – ketoprofen
ტრავმა ტუჩისა და პირის ღრუს, ზედაპირული S00.5 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
ტრავმა, დაუზუსტებელი T14.9 დიაზეპამი – diazepam; დიკლოფენაკი – diclofenac; პიროქსიკამი  – piroxicam; ტენოქსიკამი  – tenoxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; ნანდროლონი  – nandrolone; ჰეპარინი  – heparin; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნიმესულიდი  – nimesulide
ტრავმები დაუზუსტებელი, მრავლობითი T07 აპროტინინი – aprotinin
ტრავმები ტორსის, კიდურებისა ან სხეულის რომელიმე მიდამოს, დაუზუსტებელი ნაწილის T08-T14 ეტოფენამატიetofenamate
ტრავმული შოკი T79.4 ალბუმინიAlbumin; აპროტინინი – aprotinin; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ადრენალინიepinephrine; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; გლუკოზა  – glucose
ტრაქეიტი მწვავე J04.1 ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ტრაქომა A71 ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ტრემორი ესენციური G25.0 ატენოლოლი – atenolol
ტრემორი, დაუზუსტებელი R25.1 პროპრანოლოლი  – propranolol
ტრიქინელოზი B75 ალბენდაზოლიalbendazole; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; მებენდაზოლი  – mebendazole
ტრიქომონიაზი A59 ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ქლორჰექსიდინიchlorhexidine; სეკნიდაზოლი  – secnidazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიმორაზოლი  – nimorazole
ტრიქომონიაზი, უროგენიტალური A59.0 კლოტრიმაზოლიclotrimazole; ფენტიკონაზოლიfenticonazole; თიოკონაზოლი  – tioconazole; სეკნიდაზოლი  – secnidazole; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; აცეტარსოლიacetarsol
ტრიქოსტრონგილოიდოზი B81.2 ლევამიზოლი  – levamisole
ტრიქუროზი B79 მებენდაზოლი  – mebendazole; პირანტელი  – pyrantel; ლევამიზოლი  – levamisole; ალბენდაზოლი – albendazole
ტროპიკული სპრუ K90.1 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; ფოლის მჟავა  – folic acid
ტროფიკული წყლული კანის L89.4.2* დექსპანთენოლი – dexpanthenol
ტუბერკულოზი A15-A19 სტრეპტომიცინი  – streptomycin; რიფამპიცინი  – rifampicin; კანამიცინი  – kanamycin
ტუბერკულოზი კანისა და კანქვეშა ქსოვილის A18.4 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ტუბერკულოზი ნერვული სისტემის A17 ბეტამეთაზონი – betamethasone
ტუბერკულოზი სასუნთქი ორგანოების, ბაქტერიოლოგიური  ან ჰისტოლოგიური დადასტურების გარეშე A16 ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ტუბერკულოზი ფილტვის, ბაქტერიოლოგიური და ჰისტოლოგიური დადასტურების აღნიშვნის გარეშე A16.2 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ტუბერკულოზი, ნაწლავების, პერიტონეუმისა და მეზენტერიული ჯირკვლების A18.3 ფოლის მჟავა  – folic acid
ტუბერკულოზი, სუნთქვის ორგანოების, დაუდგენელი ლოკალიზაციის   ბაქტერიოლოგიური და ჰისტოლოგიური დადასტურების აღნიშვნის გარეშე A16.9 ფენოტეროლიfenoterol
ტუბერკულოზური მენინგიტი (G01*) A17.0 დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ტულარემია A21 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ტუჩის დაავადებები K13.0 რიბოფლავინი  – riboflavin; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ტყვიის და მისი შენაერთების ტოქსიკური ეფექტი T56.0 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride
უარყოფითი რეაქციები სიმსივნის საწინააღმდეგო ანტიმეტაბოლიტების თერაპიული გამოყენების დროს Y43.1 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; გრანიზეტრონი  – granisetron
უარყოფითი რეაქციები სიმსივნის საწინააღმდეგო სხვა პრეპარატების თერაპიული გამოყენების დროს Y43.2 ფლუკონაზოლი  – fluconazole; გრანიზეტრონი  – granisetron
უნაყოფობა მამაკაცის N46 კლომიფენის ციტრატიclomiphene citrate; ტესტოსტერონი  – testosteron
უნაყოფობა ქალის N97 ბრომოკრიპტინიbromocriptine; კლომიფენის ციტრატი – clomiphene citrate; ეთინილესტრადიოლიethinylestradiol; ეთინილესტრადიოლიetinilestradiol; პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone; უროფოლიტროპინი  – urofollitropin
უნებლიე შარდვა N39.3 სოლიფენაცინი  – solifenacin
ურეთრიტი და ურეთრული სინდრომი N34 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმიceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიფურატელი  – nifuratel; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
უროგრაფია N999.4* ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
უროლითიაზი დაუზუსტებელი N20.9 ალოპურინოლიallopurinol
უსიამოვნო რეაქციები სხვა და დაუზუსტებელი სამკურნალო საშუალებების და მედიკამენტების თერაპიული გამოყენების დროს Y57 დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ქვიფენადინი  – quifenadine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
უცხო სხეული თვალის გარეთა ნაწილში T15 ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
უძილობა არაორგანული ბუნების F51.0 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; კლონაზეპამიclonazepam; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; მიდაზოლამი  – midazolam; ზოპიკლონი  – zopiclone; მელატონინი  – melatonin
ფანტომური სინდრომი კიდურის ტკივილით G54.6 ციანკობალამინიcyanocobalamin; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone
ფარინგიტი მწვავე, დაუზუსტებელი J02.9 აცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი – acetylaminonitropropoxybenzene; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ბიკლოთიმოლი – biclotymol; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; ფენსპირიდიfenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდიfenspiridi hydrochloridum; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; პიპერაცილინი  – piperacillin; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine; პრენოქსდიაზინი  – prenoxdiazine
ფარინგიტი სტრეპტოკოკული J02.0 აზითრომიცინი – azithromycin; აზითრომიცინი – azythromycin
ფარინგიტი ქრონიკული J31.2 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფიქსიმი – cefixime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; იბუპროფენი  – ibuprofen; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ფენოთიაზინური რიგის ანტიფსიქოზური და ნეიროლეპტიური პრეპარატების უარყოფითი რეაქციები თერაპევტული გამოყენების დროს Y49.3 ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl
ფერმენტების დეფიციტთან დაკავშირებული თანდაყოლილი ადრენოგენიტალიური დარღვევები E25.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone
ფიბროზი და ციროზი ღვიძლის K74 ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol; რიბოფლავინი  – riboflavin; ინოზინი  – inosine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ფუროსემიდი  – furosemide; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ფიბროზული დისპლაზია (შერჩევითი, ერთი ძვლის) M85.0 კალციტონინიcalcitonin
ფიზიკური და გონებრივი გადაღლა E63 უბიდეკარენონი  – ubidecarenone; მელდონიუმი  – meldonium; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine
ფილტვების ინტერსტიციული დაავადება, დაუზუსტებელი J84.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone
ფილტვების კოლაფსი J98.1 ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; აცეტილცისტეინიacetylcysteine
ფილტვების სხვა დაზუსტებული ინტერსტიციული დაავადებები J84.8 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ფილტვების სხვა ინტერსტიციული ავადმყოფობები, ფიბროზით J84.1 ბეტამეთაზონი – betamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone
ფილტვების სხვა ინტერსტიციული დაავადებები J84 კლინდამიცინი – clindamycin
ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დაუზუსტებელი J44.9 ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; აკლიდინის ბრომიდიaclidinium bromide; ფენოტეროლი – fenoterol; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate
ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, სხვა J44 ამინოფილინიaminophylline; იპრატროპიუმის ბრომიდი  – Ipratropium bromide; ბუდესონიდიbudesonide; აკლიდინის ბრომიდი – aclidinium bromide; ბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი – bromhexine hydrochloride; ფენოტეროლი – fenoterol; ფენსპირიდი – fenspiride; ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum; ქვიფენადინი  – quifenadine; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; სალბუტამოლი  – salbutamol; ფორმოტეროლი  – formoterol; ტერბუტანილი  – terbutaline; სალმეტეროლი  – salmeterol; ინდაკატეროლი  – indacaterol; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine
ფილტვის სხვა დაზიანებები J98.4 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ლევოდროპროპიზინი  – levodropropizine
ფილტვის შეშუპება J81 ფუროსემიდი  – furosemide; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin
ფლებიტი და თრომბოფლებიტი I80 აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ჰეპარინი  – heparin; სულოდექსიდი  – sulodexide; რუტინი  – rutin; ტროქსერუტინი  – troxerutin; აცენოკუმაროლიacenocoumarol
ფლებიტი და თრომბოფლებიტი ქვემო კიდურების ზედაპირული სისხლძარღვების I80.0 კეტოპროფენი  – ketoprofen
ფლეგმონა L03 ალოე – aloe; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; გენტამიცინი  – gentamicine; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ფლეგმონა ხელის და ფეხის თითების L03.0 კლინდამიცინი – clindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline
ფლეგმონა, დაუზუსტებელი L03.9 კლინდამიცინი – clindamycin
ფობიები სოციალური F40.1 პაროქსეტინი  – paroxetine; პროპრანოლოლი  – propranolol
ფობიები სპეციფიური (იზოლირებული) F40.2 დიაზეპამი – diazepam; მედაზეპამი  – medazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; პროპრანოლოლი  – propranolol
ფოლიკულების სხვა დაზუსტებული დაავადებები L73.8 გენტამიცინი  – gentamicine
ფოლიკულიტი L73.8.1* კლარითრომიცინი – clarithromycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ფოსფორის ცვლის დარღვევა E83.3 კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ფრამბეზია A66 ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ფსევდოჰიპოპარათირეოზი E20.1 კალციტრიოლი – calcitriol
ფსიქიკური აშლილობები, ორგანული ან სიმპტომატიკური,  დაუზუსტებელი F09 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ნიცერგოლინი  – nicergoline
ფსიქიკური აშლილობები, რომლებიც განპირობებულია თავის ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით ან სომატური დაავადებით F06 ალპრაზოლამიalprazolam; დიაზეპამი – diazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; რისპერიდონი  – risperidone
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები ოპიოიდების მიღების შედეგად გამოწვეული F11 დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; ტოფიზოპამი  – tofisopam; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ალპრაზოლამი – alprazolam
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები, სედაციური და საძილე საშუალებების მიღების შედეგად გამოწვეული F13 ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი  – trazodone hydrochloride; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
ფსიქოზი ალკოჰოლური F10.5 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; დიაზეპამი – diazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; პირაცეტამი  – piracetam
ფსიქოზი არაორგანული დაუზუსტებელი F29 ალპრაზოლამი – alprazolam; ამიტრიპტილინი – amytriptiline; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; ოლანზაპინი  – olanzapine; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
ფსიქოზური აშლილობები სხვა არაორგანული F28 მებიკარი  – mebicar
ფსიქოზური აშლილობები, მწვავე და გარდამავალი F23 ამისულპრიდიamisulpride
ფსიქოზური აშლილობები, მწვავე და გარდამავალი F23 fenazepam
ფსიქოლოგიური განვითარების დარღვევები F80-F89 ვინკამინი  – vincamine
ფსორიაზი L40 ალოპურინოლი – allopurinol; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციპოტრიოლიcalcipotriol; კალციტრიოლი – calcitriol; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ციკლოსპორინიciclosporin; კლობეტაზოლიclobetasol; ციანკობალამინი – cyanocobalamin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ეტანერცეპტიetanercept; თიამინი  – thiamine; ქვიფენადინი  – quifenadine; მეთოტრექსატი  – methotrexate; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; მომეტაზონი  – mometasone; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate; სალიცილის მჟავა  – salicylic acid; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; პირიდოქსინი  – pyridoxine
ფსორიაზი ართროპათიული  (M 07.0-M 07.3*, M 09.0*) L40.5 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ინდომეტაცინი  – indometacin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ქავილი L29 ბენზოკაინი – benzocaine; ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ცეტირიზინიcetirizine; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დოქსილამინიdoxylamine; ქვიფენადინი  – quifenadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; თუთიის პირითიონატი  – zinc pyrithionate
ქავილი ანოგენიტალიური,  დაუზუსტებელი L29.3 პოლიკრეზულენი  – policresulen; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ქავილი სხვა ტიპის L29.8 ცეტირიზინი – cetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
ქალა-კისრის სინდრომი M53.0 ტიზანიდინი  – tizanidine
ქალასშიდა ტრავმების შედეგები T90.5 ნიცერგოლინი  – nicergoline; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; სულპირიდი  – sulpiride; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ციტიკოლინი – citicoline
ქალასშიდა ქსოვილების დაზიანება და სისხლდენა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით P10 გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
ქვედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია, დაუზუსტებელი J22 ცეფაკლორიcefaclor; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტეიკოპლანინი  – teicoplanin; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ქვედა შარდ-სასქესო ტრაქტის ქვედა ნაწილის გონოკოკური ინფექცია პერიურეთრული ან დამატებითი ჯირკვლების აბსცესის გარეშე A54.0 დოქსიციკლინი – doxycycline; პიპერაცილინი  – piperacillin; ცეფუროქსიმი – cefuroxime
ქიმიოთერაპიის კურსი სიმსივნის გამო Z51.1 ალოპურინოლი – allopurinol; ფებუქსოსტატიfebuxostat; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ონდანსეტრონი  – ondansetron; გრანიზეტრონი  – granisetron
ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის გართულება, დაუზუსტებელი T88.9 კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ნიმესულიდი  – nimesulide; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის სხვა დაზუსტებული გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T88.8 ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
ქირურგიული პრაქტიკა XXII ცეფტრიაქსონიceftriaxone
ქირურგიული პრაქტიკა Z100* კეტოპროფენი  – ketoprofen; ბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი – benzydamine hydrochloride; ბისაკოდილიbisacodyl; კლოპიდოგრელიclopidogrel; ციკლოპენტოლატიcyclopentolate; დიაზეპამი – diazepam; დიპირიდამოლიdipyridamole; დოქსიციკლინი – doxycycline; ეტამზილატიetamsylate; ეთანოლიethanol; იბუპროფენი  – ibuprofen; ინდომეტაცინი  – indometacin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ინოზინი  – inosine; ჰეპარინი  – heparin; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; იზოფლურანი  – isoflurane; ჰექსეტიდინი  – hexetidine; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; ფურაზიდინი  – furazidine; გრანიზეტრონი  – granisetron; ამოქსიცილინი – amoxicillin; კეტამინი  – ketamine; აპროტინინი – aprotinin; ბუპივაკაინი – bupivacaine; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმიcefepime; ცეფოპერაზონიcefoperazone; ცეფოტაქსიმი – cefotaxime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid; აპიქსაბანიapixaban; ბეტაჰისტინიbetahistine; დიმეთიკონიdimethicone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ნატრიუმის ენოქსაპარინიenoxaparin sodium; fenazepam; რანიტიდინი  – ranitidine; ოქსიბუტინინი  – oxybutynin; პიპეკურონიუმის ბრომიდი  – pipecuronium bromide; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; პროკაინი  – procaine; ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride; პრილოკაინი  – prilocaine; პროქსიმეტაკაინი  – proxymetacaine; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ტიზანიდინი  – tizanidine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ნანდროლონი  – nandrolone; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; მეთილეთილპირიდინოლი  – methylethylpiridinol; ნადროპარინ კალციუმი  – nadroparin calcium; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ლორაზეპამი  – lorazepam; ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ტერბუტანილი  – terbutaline; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; სიმეთიკონი  – simethicone; ტოლპერიზონი  – tolperisone; ნიტროგლიცერინი  – nitroglycerin; ფენიბუტი  – phenibut; პიპერაცილინი  – piperacillin; პროპოფოლი  – propofol; მიდაზოლამი  – midazolam; ლაქტულოზა  – lactulose; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide; ფოსფოკრეატინი  – phosphocreatine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ორნიდაზოლი  – ornidazole; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; მეთილერგომეტრინი  – methylergometrine; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; მეტოკლოპრამიდი  – metoclopramide; ნატრიუმის ციტრატი  – sodium citrate; ოქტრეოტიდი  – octreotide; ტროქსერუტინი  – troxerutin; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate; ფურაგინუმი  – furaginum; როპივაკაინი  – ropivacain; ლიდოკაინი  – lidocaine; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; აცენოკუმაროლი – acenocoumarol; აცეტილცისტეინი – acetylcysteine
ქლამიდიებით გამოწვეული პნევმონია J16.0 მოქსიფლოქსაცინი  – moxifloxacin
ქლამიდიებით გამოწვეული სხვა დაავადებები A74 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ერითრომიცინი – erythromycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin
ქლამიდიური დაავადებები, სხვა A74.8 ტილორონი  – tilorone
ქლამიდიური ინფექცია, დაუზუსტებელი A74.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ქლამიდიური ლიმფოგრანულომა (ვენერიული) A55 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ქლამიდიური ფარინგიტი A56.4 ტილორონი  – tilorone
ქლორის წარმოებულების უარყოფითი რეაქციები თერაპიული გამოყენების დროს Y47.2 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ქოლანგიტი K83.0 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; დოქსიციკლინი – doxycycline; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; პიპერაცილინი  – piperacillin; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin
ქოლერა, დაუზუსტებელი A00.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
ქოლეცისტიტი K81 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ცეფეპიმი – cefepime; ცეფოპერაზონი – cefoperazone; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი  – hyoscine butylbromide; კანამიცინი  – kanamycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; პაპავერინი  – papaverine hydrochloride; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin
ქოლეცისტიტი მწვავე K81.0 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; პიპერაცილინი  – piperacillin
ქოლეცისტიტი ქრონიკული K81.1 ჰიმეკრომონი  – hymecromone
ქოლეცისტიტი, დაუზუსტებელი K81.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ქოლეცისტოპანკრეატიტი K86.8.2* ნიფურატელი  – nifuratel
ქონდრისკაცობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში E34.3 სომატროპინი  – somatropin
ქორეის სხვა ფორმები G25.5 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ფენაზონი  – phenazone; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ქორიორეტინული ანთება H30 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ქორიორეტინული ანთება იმ ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში H32.0 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
ქორიორეტინული ანთება, დაუზუსტებელი H30.9 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ქუნთრუშა A38 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფტიბუტენი – Ceftibuten; ერითრომიცინი – erythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; კლინდამიცინი – clindamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ქცევითი აშლილობები F91 ამიტრიპტილინი – amytriptiline; ლორაზეპამი  – lorazepam; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; სულპირიდი  – sulpiride; პირაცეტამი  – piracetam; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; ციტიკოლინი – citicoline
ქცევითი აშლილობები დაუზუსტებელი F91.9 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene