პრეპარატების ძიება დაავადებების მიხედვით – ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. პრეპარატების საძიებელი დაავადებების მიხედვით მომზადებულია РЛС -ის ინფორმაციის ბაზაზე და აქვს მხოლოდ საძიებო ვექტორების დანიშნულება. ყველა ინფორმაცია გადაამოწმეთ პრეპარატების იფიციალურ აღწერაში. იხ. გაფრთხილება

 ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

.


ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

ღვიძლის ალკოჰოლური დაავადება K70 ინოზინი  – inosine; მეტადოქსილი  – metadoxine
ღვიძლის დაავადება, დაუზუსტებელი K76.9 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; პიპერაცილინი  – piperacillin; მეთილურაცილი  – methyluracil
ღვიძლის დაზიანებები იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში K77 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid
ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა K72.0 ბეტამეთაზონიbetamethasone; ინოზინი  – inosine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ღვიძლის სხვა დაზუსტებული ანთებითი დაავადებები K75.8 კალციუმის გლუკონატიcalcium gluconate; კალციუმის ქლორიდიcalcium chloride
ღვიძლის ტოქსიკური დაზიანება K71 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ინოზინი  – inosine; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate
ღვიძლის ტრანსპლანტანტის ნეკროზი და მოცილება T86.4 ციკლოსპორინიciclosporin
ღვიძლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი K72.9 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კოკარბოქსილაზაcocarboxylase; ქოლეკალციფეროლიcolecalciferol; დექსამეთაზონიdexamethasone; ერგოკალციფეროლიergocalciferol; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ფუროსემიდი  – furosemide
ღვიძლის უკმარისობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში (მათ შორის ღვიძლისმიერი კომა) K72 კანამიცინი  – kanamycin; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ლაქტულოზა  – lactulose
ღვიძლის ცხიმოვანი დეგენერაცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში K76.0 ინოზინი  – inosine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ღია არტერიული სადინარი Q25.0 იბუპროფენი  – ibuprofen
ღრძილისა და უკბილო ალვეოლური მორჩის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები K06.8 ჰექსეტიდინი  – hexetidine
ღრძობა, დაჭიმულობა და დაზიანება სხეულის დაუზუსტებელი ნაწილის სახსრის კაპსულო-მყესოვანი აპარატის T14.3 დიკლოფენაკიdiclofenac; დიმეთილ სულფოქსიდიdimethyl sulfoxide; ეტოფენამატიetofenamate; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; პიროქსიკამი  – piroxicam; იბუპროფენი  – ibuprofen; კეტოპროფენი  – ketoprofen; კეტოროლაკის ტრომეთამინი  – ketorolac tromethamine; ინდომეტაცინი  – indometacin; ნიმესულიდი  – nimesulide
ყაბზობა K59.0 ალოე – aloe; ჰიმეკრომონი  – himecromone; ჰიმეკრომონი  – hymecromone; ლაქტულოზა  – lactulose
ყაბზობა ჰიპო და ატონიური K59.0.0* ბისაკოდილიbisacodyl; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate; გლიცეროლი  – glycerol; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
ყბების ანთებითი დაავადებები K10.2 ცეფტრიაქსონიceftriaxone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ყივანახველა A37 ამპიცილინიampicillin; ბუტამირატიbutamirate; ერითრომიცინიerythromycin; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin
ყითას და სწორი ნაწლავის დაავადებები, დაუზუსტებელი K62.9 მეთილურაცილი  – methyluracil
ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები K62.8 ბენზალკონიუმის ქლორიდიbenzalkonium chloride
ყურებისა და სმენის შემოწმება Z01.1 ბენზოკაინიbenzocaine; ტეტრაკაინის ჰიდროქლორიდი  – tetracaine hydrochloride
ყურის ბაროტრავმა T70.0 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine
შავი ჭირი, დაუზუსტებელი A20.9 სტრეპტომიცინი  – streptomycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
შაკიკი G43 აცეტილსალიცილის მჟავაacetylsalicylic acid; ამიტრიპტილინიamytriptiline; კოფეინიcaffeine; ცინარიზინიcinnarizine; დიკლოფენაკი – diclofenac; ელეტრიპტანიeletriptan; ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; იბუპროფენი  – ibuprofen; ნიცერგოლინი  – nicergoline; მედაზეპამი  – medazepam; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ვინკამინი  – vincamine; სულპირიდი  – sulpiride; პირიტინოლი  – pyritinol; სუმატრიპტანი  – sumatriptan
შაკიკი აურით (კლასიკური შაკიკი) G43.1 სუმატრიპტანი  – sumatriptan
შაკიკი აურის გარეშე (მარტივი შაკიკი) G43.0 სუმატრიპტანი  – sumatriptan
შანკროიდი A57 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ციპროფლოქსაცინიciprofloxacin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline
შარდვასთან დაკავშირებული სხვა სირთულეები R39.1 ფინასტერიდი  – finasteride; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
შარდვის შეუკავებლობა, დაუზუსტებელი R32 კოფეინი – caffeine; დიაზეპამიdiazepam; სოლიფენაცინი  – solifenacin; ოქსიბუტინინი  – oxybutynin
შარდის ბუშტის ნეიროგენური სისუსტე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N31.2 ოქსიბუტინინი  – oxybutynin; ნიცერგოლინი  – nicergoline; პირიდოსტიგმინის ბრომიდი  – pyridostigmin bromide
შარდის ბუშტის ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში N31 სოლიფენაცინი  – solifenacin
შარდის შეკავება R33 ფინასტერიდი  – finasteride
შარდკენჭოვანი დაავადება N20-N23 დროტავერინიdrotaverine
შარდოვანას ციკლის ცვლის დარღვევები E72.2 ლაქტულოზა  – lactulose
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა N999* ლიდოკაინი  – lidocaine; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline
შარდ-სასქესო სისტემის ინფექციები ორსულობის დროს O23 ამპიცილინი – ampicillin; ფოსფომიცინი  – fosfomycine
შარდ-სასქესო სისტემის სხვა და დაუზუსტებელი ინფექცია ორსულობის პერიოდში O23.9 კლოტრიმაზოლიclotrimazole
შარდ-სასქესო ტრაქტის ქლამიდიური ინფექცია, დაუზუსტებელი A56.2 ტილორონი  – tilorone
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული E10 ტაურინი  – taurine
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოუკიდებელი E11 ტაურინი  – taurine; რეპაგლინიდი  – repaglinide; გლიმეპირიდი  – glimepiride; პიოგლიზატონი  – pioglitazone; გლიბენკლამიდი  – glibenclamide; გლიკლაზიდი  – gliclazide; მეტფორმინი  – metformin
შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი E14 პირიდოქსინი  – pyridoxine; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide
შებრუნებითი ცხელება, დაუზუსტებელი A68.9 დოქსიციკლინიdoxycycline
შედედების დარღვევა,  დაუზუსტებელი D68.9 აპროტინინიaprotinin; ეტამზილატიetamsylate; გლუკოზა  – glucose; ფიტომენადიონი  – Phytomenadione; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid
შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანება, დაუზუსტებელი M35.9 მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone
შეშუპება ადგილობრივი R60.0 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; დიკლოფენაკი – diclofenac; იბუპროფენი  – ibuprofen; ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline
შეშუპება თავის ტვინის G93.6 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფუროსემიდი  – furosemide
შეშუპება, დაუდგენელი R60.9 ქლორტალიდონიchlortalidone; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; სპირონოლაქტონი  – spironolactone
შეშუპება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R60 კალციუმის დობეზილატიcalcium dobezilate; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; სპირონოლაქტონი  – spironolactone
შიგელოზი A03 ამპიცილინი – ampicillin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; ლაქტულოზა  – lactulose; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
შიგელოზი, დაუზუსტებელი A03.9 დოქსიციკლინი – doxycycline
შიგნითა ყურის დაავადება,  დაუზუსტებელი H83.9 ბეტაჰისტინიbetahistine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ვინკამინი  – vincamine
შიზოაფექტური აშლილობანი F25 ალპრაზოლამიalprazolam; კარბამაზეპინიcarbamazepine; fenazepam; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium; რისპერიდონი  – risperidone; ოლანზაპინი  – olanzapine
შიზოფრენია F20 ამისულპრიდიamisulpride; ამიტრიპტილინი – amytriptiline; ბრომაზეპამიbromazepam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ქლორდიაზეპოქსიდიchlordiazepoxyde; ქლორპროთიქსენიchlorprothixene; დიაზეპამი – diazepam; fenazepam; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol; ქვეტიაპინი  – quetiapine; ოლანზაპინი  – olanzapine; სულპირიდი  – sulpiride; გლუტამინის მჟავა  – glutamic acid
შიზოფრენია პარანოიდული F20.0 ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol
შიზოფრენია ჰებეფრენიული F20.1 რისპერიდონი  – risperidone; ქვეტიაპინი  – quetiapine
შოკი დამწვრობითი R57.8.0* აპროტინინი – aprotinin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
შოკი კარდიოგენური R57.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შოკი პროცედურის განმავლობაში ან მის შემდეგ, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში T81.1 ალბუმინიAlbumin; ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ადრენალინიepinephrine; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შოკი ჰიპოვოლემიური R57.1 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
შოკი, დაუზუსტებელი R57.9 ფენილეფრინი  – phenylephrine; პრედნიზოლონი  – prednizolone
შოკი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში R57 ალბუმინი – Albumin; ადრენალინი – epinephrine; გლუკოზა  – glucose
შოკის სხვა ფორმები R57.8 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შრატისმიერი რეაქციები, სხვა T80.6 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდიchloropyramine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდიdiphenhydramin hidrochloride; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
შუა ოტიტი დაუზუსტებელი H66.9 ამოქსიცილინიamoxicillin; ცეფალექსინიcefalexin; ცეფიქსიმიcefixime; ცეფტიბუტენიCeftibuten; ცეფუროქსიმიcefuroxime
შუა ყურის ანთება, დაუზუსტებელი H66.9 ამპიცილინი – ampicillin; ცეფაკლორიcefaclor; ქიმოტრიპსინიchymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლინდამიცინიclindamycin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ინდომეტაცინი  – indometacin; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline; გენტამიცინი  – gentamicine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ცეფტაზიდიმიceftazidime
შუა ყურის არაჩირქოვანი ანთება H65 ბორის მჟავაacidum boricum; ბენზოკაინი – benzocaine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ოქსიმეტაზოლინი  – oxymetazoline
შუა ყურის არაჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი H65.9 სულპირიდი  – sulpiride
შუა ყურის მწვავე სეროზული ანთება H65.0 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine
შუა ყურის სხვა მწვავე არაჩირქოვანი ანთება H65.1 ფსევდოეფედრინი  – pseudoephedrine; ნიტროფურალი  – nitrofural
შუა ყურის სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება H66.3 ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი H66.4 ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine
შუა ყურის ჩირქოვანი და დაუზუსტებელი ანთება H66 ბორის მჟავა – acidum boricum; აზითრომიცინიazythromycin; ბენზოკაინი – benzocaine; ცეფაზოლინი -cefazolin; ქოლინის სალიცილატიcholine salicylate; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინიclarithromycin; დიკლოფენაკი – diclofenac; ერითრომიცინი – erythromycin; ქსილომეტაზოლინი  – xylometazoline; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სულტამიცილინი  – sultamicilline; პიპერაცილინი  – piperacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ალოე – aloe; ცეფპოდოქსიმიcefpodoxime; აცეტილცისტეინიacetylcysteine
შუილი ყურებში (სუბიექტური) H93.1 ცინარიზინი – cinnarizine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine
ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა) G47.0 ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde; კლონაზეპამიclonazepam; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; დოქსილამინიdoxylamine; fenazepam; ფენობარბიტალი  – phenobarbital; მედაზეპამი  – medazepam; ლორაზეპამი  – lorazepam; ოქსაზეპამი  – oxazepam; ფენიბუტი  – phenibut; გლიცინი  – glycine; მიდაზოლამი  – midazolam; ზოპიკლონი  – zopiclone; მელატონინი  – melatonin; ზოლპიდემის ტარტრატი  – zolpidem tartrate; ზალეპლონი  – zaleplon
ჩიყვი არატოქსიკური ერთკვანძიანი E04.1 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჩიყვი არატოქსიური მრავალკვანძოვანი E04.2 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჩიყვი არატოქსიური,  დაუზუსტებელი E04.9 ტიამაზოლი  – tiamazole
ჩიყვი დიფუზური (ენდემური) იოდის დეფიციტთან დაკავშირებული E01.0 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჩუტყვავილა (varicella) B01 დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; აციკლოვირიaciclovir; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ცელიაკია K90.0 ფოლის მჟავა  – folic acid
ცემინება R06.7 ცეტირიზინიcetirizine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate
ცერებროვასკულური ავადმყოფობის შედეგები I69 ბეტაჰისტინი – betahistine; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate; ეთილმეთილჰიდროქსიპირიდინის სუქცინატიethylmethylhydroxypyridine succinate; ტიკლოპიდინი  – ticlopidine; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; ვინკამინი  – vincamine; პირაცეტამი  – piracetam; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; გლიცინი  – glycine; მემანტინი  – memantine; ქოლინის ალფოსცერატიcholine alfoscerate
ცერებროვასკულური დაავადება, დაუზუსტებელი I67.9 ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene; ცინარიზინი – cinnarizine; ციტიკოლინიciticoline; დიპირიდამოლიdipyridamole; ტიზანიდინი  – tizanidine; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; ვინპოცეტინი  – vinpocetine; ნიმოდიპინი  – nimodipine; ვინკამინი  – vincamine
ცერებროვასკულური დაავადებები, სხვა I67 სულპირიდი  – sulpiride
ცერებრული არტერიების ოკლუზია და სტენოზი, რომელთა შედეგად არ ვითარდება თავის ტვინის ინფარქტი I66 ნიცერგოლინი  – nicergoline
ცერებრული დამბლა, სპასტიური G80.0 პირიდოქსინი  – pyridoxine; ტოლპერიზონი  – tolperisone
ციკლოთიმია F34 ალპრაზოლამი – alprazolam; კარბამაზეპინი – carbamazepine; ნატრიუმის ვალპროატი  – valproate sodium
ცილა-ენერგეტიკული უკმარისობა, დაუზუსტებელი E46 რიბოფლავინი  – riboflavin; ლევოკარნიტინი  – levocarnitine; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ასკორბინის მჟავაascorbic acid
ციმბირის წყლული A22 ჯოზამიცინი  – josamycin; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ლევოფლოქსაცინი  – levofloxacin
ციმბირის წყლული, ფილტვისმიერი ფორმა A22.1 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ციროზი ღვიძლის სხვა და დაუზუსტებელი K74.6 გააქტივებული ნახშირიcharcoal activated; სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ცისტიტი N30 ამიკაცინის სულფატი – amikacin sulfate; ამოქსიცილინი – amoxicillin; ამპიცილინი – ampicillin; ცეფალექსინი – cefalexin; ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორჰექსიდინიchlorhexidine; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დოქსიციკლინი – doxycycline; ოქსიბუტინინი  – oxybutynin; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტობრამიცინი  – tobramycin; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; სულტამიცილინი  – sultamicilline; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; ფოსფომიცინი  – fosfomycine; ნიფურატელი  – nifuratel; ფურაგინუმი  – furaginum; ფურაზიდინი  – furazidine; ნიტროქსოლინი  – nitroxoline; ნალიდიქსის მჟავა  – nalidixic acid; პიპემიდიკის მჟავა  – pipemidic acid; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ნატრიუმის ციტრატი  – sodium citrate
ცისტიცერკოზი ცენტრალური ნერვული სისტემის B69.0 ალბენდაზოლიalbendazole
ცისტური ფიბროზი, დაუზუსტებელი E84.9 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ციტომეგალოვირუსული დაავადება B25 განციკლოვირი  – ganciclovir; ტილორონი  – tilorone; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
ცოლინგერ-ელისონის სინდრომი K86.8.3* ალუმინის ჰიდროქსიდიaluminum hydroxide; ესომეპრაზოლიesomeprazole; ფამოტიდინიfamotidine; რანიტიდინი  – ranitidine; ლანსოპრაზოლი  – lansoprazole; ომეპრაზოლი  – omeprazole; პანტოპრაზოლი  – pantoprazole; რაბეპრაზოლი  – rabeprazole; ოქტრეოტიდი  – octreotide
ცხელება უცნობი წარმოშობის R50 ფენილბუტაზონი  – phenylbutazone; ნატრიუმის მეტამიზოლი  – methamizole sodium; მეტამიზოლ ნატრიუმი  – metamizole sodium; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ინდომეტაცინი  – indometacin; პარაცეტამოლი  – paracetamol; აცეტილსალიცილის მჟავა – acetylsalicylic acid
ცხელება შემცივნებით R50.0 იბუპროფენი  – ibuprofen
ცხიმოვანი ემბოლია (ტრავმული) T79.1 აპროტინინი – aprotinin
ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან ადაპტაციის პრობლემები Z60.0 ჰიდროქსიზინი HCL  – Hydroxyzine HCL; ნატრიუმის პიკოსულფატი  – sodium picosulfate
ძვლის დაავადება, დაუზუსტებელი M89.9 იბუპროფენი  – ibuprofen; ნატრიუმის ნაპროქსენი  – naproxen sodium; ვანკომიცინი  – vancomycin; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტანტის მოცილება T86.0 ციკლოსპორინი – ciclosporin
ძილიანობა არაორგანული ეტიოლოგიის  (ჰიპერსომნია) F51.1 კოფეინი – caffeine; პირიტინოლი  – pyritinol; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid
წითელა B05 რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ინოზინ პრანობექსი  – Inosine pranobex
წითელი  ქარი A46 ამპიცილინი – ampicillin; აზითრომიცინი – azythromycin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; ერითრომიცინი – erythromycin; მეროპენემი  – meropenem; ჯოზამიცინი  – josamycin; როქსითრომიცინი  – roxithromycin; სპირამიცინი  – spiramycin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ამოქსიცილინი – amoxicillin; აზითრომიცინიazithromycin; ბენზილპენიცილინიbenzylpenicillin; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; კლინდამიცინი – clindamycin
წითელი ბრტყელი ლიქენი L43 კლობეტაზოლიclobetasol; თიამინი  – thiamine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide
წითელი ბრტყელი ლიქენი, დაუზუსტებელი L43.9 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
წითელი მგლურა L93 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
წითელი მგლურა დისკოიდური L93.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; კლობეტაზოლი – clobetasol; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ფლუტიკაზონ პროპიონატი  – fluticasone propionate; ფლუოცინოლონის აცეტონიდი  – fluocinolone acetonide; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
წითელი მგლურა სისტემური M32 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ქლოროქინიchloroquine; დექსამეთაზონი – dexamethasone; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ჰიდროქსიქლოროქინი  – Hydroxychloroquine
წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა I48 ატენოლოლიatenolol; ამიოდარონიamiodarone; კლოპიდოგრელიclopidogrel; დიგოქსინიdigoxinum; პროპაფენონი  – propafenone; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ვერაპამილი  – verapamil
წინამდებარე ჯირკვლის დაზიანებები იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში N51.0 ნიტროქსოლინი  – nitroxoline
წყალ-მარილოვანი ბალანსის სხვა დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში (ჰიპოქლორემია) E87.8 გლუკოზა  – glucose
წყლული დეკუბიტალური L89 ქაფურიcamphorae; ქლორამფენიკოლიchloramphenicol; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; დექსპანთენოლიdexpanthenol; პენტოქსიფილინი  – pentoxifylline; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; პოლიმიქსინ B სულფატი  – Polymyxin B sulfate; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; მეთილურაცილი  – methyluracil
წყლული ნაწლავის K63.3 მიზოპროსტოლი  – misoprostol
წყლული რქოვანას H16.0 ბეტამეთაზონი – betamethasone; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; კანამიცინი  – kanamycin; გენტამიცინი  – gentamicine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; სულფაცეტამიდი  – sulfacetamide; ნორფლოქსაცინი  – norfloxacine; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin
წყლულოვანი კოლიტი K51 ბეტამეთაზონი – betamethasone; დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; მეთილურაცილი  – methyluracil
ჭინჭრის ციება L50 კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride; დექსამეთაზონი – dexamethasone; დიმეთინდენიdimetindene; დიფენჰიდრამინის ჰიდროქლორიდი – diphenhydramin hidrochloride; ებასტინიebastine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine; ლორატადინი  – loratadine; ფექსოფენადინი  – fexofenadine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; ტრიამცინოლონი  – triamcinolone; კეტოტიფენი  – ketotifen; ტრანექსამის მჟავა  – tranexamic acid; აკრივასტინიacrivastine; ცეტირიზინი – cetirizine; ბენზოკაინი – benzocaine; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ჭინჭრის ციება ალერგიული L50.0 ქვიფენადინი  – quifenadine
ჭინჭრის ციება იდიოპათიური L50.1 ცეტირიზინი – cetirizine; დესლორატადინიdesloratadine; ლევოცეტირიზინი  – levocetirizine
ჭინჭრის ციება, დაუზუსტებელი L50.9 ბილასტინიbilastine
ჭრილობა ღია, სხეულის დაუზუსტებელი არის T14.1 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine; დექსპანთენოლი – dexpanthenol; რიბოფლავინი  – riboflavin; გენტამიცინი  – gentamicine; პოლიკრეზულენი  – policresulen; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ჰიდროგენპეროქსიდი  – hydrogen peroxide; რეტინოლის აცეტატი  – retinol acetate; რეტინოლის პალმიტატი  – retinol palmitate; ნიკოტინამიდი  – nicotinamide; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole; მეთილურაცილი  – methyluracil; ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
ჭრილობისმიერი ინფექცია, პოსტტრავმული T79.3 ამოქსიცილინი – amoxicillin; ცეფაზოლინი -cefazolin; ამპიცილინი – ampicillin; ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin; ცეფოტაქსიმიcefotaxime; ცეფტაზიდიმი – ceftazidime; ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone; ცეფუროქსიმი – cefuroxime; ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol; ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin; კლარითრომიცინი – clarithromycin; კლინდამიცინი – clindamycin; დიმეთილ სულფოქსიდი – dimethyl sulfoxide; დოქსიციკლინი – doxycycline; ერითრომიცინი – erythromycin; ნეომიცინი  – neomycin; გენტამიცინი  – gentamicine; პოვიდონ-იოდინი  – povidone iodine; ოქსაცილინი  – oxacillin; პიპერაცილინი  – piperacillin; სულფანილამიდი  – sulfanilamide; ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid; ტინიდაზოლი  – tinidazole; ნიტროფურალი  – nitrofural; ფურაზიდინი  – furazidine; ბენზალკონიუმის ქლორიდი – benzalkonium chloride
ხანმოკლე ორსულობასთან და ნაყოფის მცირე წონასთან დაკავშირებული დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში P07 ლევოკარნიტინი  – levocarnitine
ხელოვნური განაყოფიერება Z31.1 პროგესტერონი  – progesteron; პროგესტერონი  – progesterone
ხველა R05
ხორხის შეშუპება J38.4 ნაფაზოლინი  – naphazoline; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ჯილეხი A22 ბენზილპენიცილინი – benzylpenicillin
ჰაიმორიტი ქრონიკული J32.0 აცეტილცისტეინი – acetylcysteine; მეტრონიდაზოლი  – metronidazole
ჰალუცინაციები, დაუზუსტებელი R44.3 ამისულპრიდი – amisulpride; რისპერიდონი  – risperidone; ზუკლოპენთიქსოლი  – zuclopenthixol; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli; ფლუპენტიქსოლი  – flupentixol
ჰანტინგტონის დაავადება G10 ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate; ჰალოპერიდოლი  – haloperidoli
ჰელმინთოზები ნაწლავების,  შერეული ეტიოლოგიის B81.4 მებენდაზოლი  – mebendazole; ალბენდაზოლი – albendazole
ჰემატურია არასპეციფიური R31 ეტამზილატი – etamsylate
ჰემიპლეგია G81 ტიზანიდინი  – tizanidine
ჰემორაგიული მდგომარეობა, დაუზუსტებული D69.9 ეტამზილატი – etamsylate; ტროქსერუტინი  – troxerutin
ჰემორაგიული ცხელება თირკმლის სინდრომით A98.5 რიბავირინი  – ribavirin
ჰეპატიტი ქრონიკული, დაუზუსტებელი K73.9 დექსამეთაზონი – dexamethasone; ინოზინი  – inosine; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon
ჰეპატიტი ქრონიკული, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში K73 ასკორბინის მჟავა – ascorbic acid; რიბოფლავინი  – riboflavin; თიამინი  – thiamine; ინოზინი  – inosine; ტოკოფეროლის აცეტატი  – tocoferol acetat; ტოკოფეროლი  – tocopherol; გლუკოზა  – glucose; ურსოდეოქსიქოლის მჟავა  – ursodeoxycholic acid; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid; ციანკობალამინიcyanocobalamin
ჰერპესვირუსული ინფექცია ანოგენიტალიური  [Herpes Simplex] A60 აციკლოვირი – aciclovir; ფამციკლოვირიfamciclovir; ვალაციკლოვირი  – valaciclovir
ჰერპესული დაავადება თვალის B00.5 აციკლოვირი – aciclovir
ჰიდრადენიტი ჩირქოვანი L73.2 ფუზიდის მჟავა  – fusidic acid
ჰიპერალდოსტერონიზმი E26 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერალდოსტერონიზმი მეორადი E26.1 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერალდოსტერონიზმი პირველადი E26.0 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერგლიცერიდემია ჭეშმარიტი E78.1 ფენოფიბრატიfenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
ჰიპერვიტამინოზი D E67.3 კალციტონინიcalcitonin
ჰიპერკალიემია E87.5 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპერკალცემია E83.5.0* დექსამეთაზონი – dexamethasone; პრედნიზოლონი  – prednizolone; მეთილპრედნიზოლონი  – methilprednisolon; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; ფუროსემიდი  – furosemide; ზოლედრონის მჟავა  – zoledronic acid; იბანდრონის მჟავა  – ibandronic acid; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ჰიპერკინეზი R25.8.0* დიაზეპამი – diazepam; ტრიჰექსიფენიდილი  – trihexyphenidyl; ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde
ჰიპერლიპიდემია შერეული E78.2 ატორვასტატინიatorvastatin; ფენოფიბრატი – fenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; სიმვასტატინი  – simvastatin
ჰიპერლიპიდემია, დაუზუსტებელი E78.5 ატორვასტატინი – atorvastatin; ფენოფიბრატი – fenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; თიოკტის მჟავა  – thioctic acid
ჰიპერპლაზია წინამდებარე ჯირკვლის N40 დოქსაზოზინიdoxazosin; ტამსულოზინი  – tamsulosin; ნიცერგოლინი  – nicergoline; ფინასტერიდი  – finasteride; მეპარტრიცინი  – mepartricin
ჰიპერპლაზია ჯირკვლოვანი, ენდომეტრიუმის N85.0 ნორეთისტერონი  – norethisterone; ლევონორგესტრელი  – levonorgestrel
ჰიპერპროლაქტინემია E22.1 ბრომოკრიპტინიbromocriptine; კაბერგოლინიcabergoline
ჰიპერტენზია ესენციური (პირველადი) I10 ატენოლოლი – atenolol; ბეტაქსოლოლიbetaxolol; ბისოპროლოლიbisoprolol; კანდესარტანის ცილექსეტილიcandesartan cilexetil; კაპტოპრილიcaptopril; კარვედილოლიcarvedilol; ქლორტალიდონი – chlortalidone; კლონიდინიclonidine; კუნელიcrataegus; დოქსაზოზინი – doxazosin; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; მოქსონიდინი  – moxonidine; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; რამიპრილი  – ramipril; ლიზინოპრილი  – lisinopril; პერინდოპრილი  – perindopril; ქვინაპრილი  – quinapril; ურაპიდილი  – urapidil; ირბეზარტანი  – irbesartan; ტელმიზარტანი  – telmisartan; ვალსარტანი  – valsartan; ლოზარტანი  – losartan; მეტოპროლოლი  – metoprolol; პროპრანოლოლი  – propranolol; ნებივოლოლი  – nebivolol; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; სპირონოლაქტონი  – spironolactone; ფუროსემიდი  – furosemide; ინდაპამიდი  – indapamide; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; ლაციდიპინი  – lacidipine; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ვინკამინი  – vincamine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; ამლოდიპინიamlodipine
ჰიპერტენზია მეორადი I15 ამლოდიპინი – amlodipine; ატენოლოლი – atenolol; ბეტაქსოლოლი – betaxolol; ბისოპროლოლი – bisoprolol; კანდესარტანის ცილექსეტილი – candesartan cilexetil; კაპტოპრილი – captopril; კარვედილოლი – carvedilol; ქლორტალიდონი – chlortalidone; კლონიდინი – clonidine; კუნელი – crataegus; დოქსაზოზინი – doxazosin; მოქსონიდინი  – moxonidine; პლატიფილინის ჰიდროტარტრატი  – platyphylline hydrotartrate; რამიპრილი  – ramipril; ლიზინოპრილი  – lisinopril; პერინდოპრილი  – perindopril; ქვინაპრილი  – quinapril; ურაპიდილი  – urapidil; ირბეზარტანი  – irbesartan; ტელმიზარტანი  – telmisartan; ვალსარტანი  – valsartan; ლოზარტანი  – losartan; მეტოპროლოლი  – metoprolol; ნებივოლოლი  – nebivolol; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ფუროსემიდი  – furosemide; ინდაპამიდი  – indapamide; ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი  – sodium nitroprusside; ლაციდიპინი  – lacidipine; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; ვერაპამილი  – verapamil; ნიფედიპინი  – nifedipine; ვინკამინი  – vincamine; გამა-ამინობუტირის მჟავა  – gamma-aminobutyric acid; როზუვასტატინი  – rosuvastatin
ჰიპერტენზია პორტული K76.6 ქლორტალიდონი – chlortalidone; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide
ჰიპერტენზია რენოვასკულური I15.0 დოქსაზოზინი – doxazosin; ენალაპრილის მალეატი – enalapril maleate; რამიპრილი  – ramipril; ჰიდროქლოროთიაზიდი  – hydrochlorothiazide; ფუროსემიდი  – furosemide; ნიტრენდიპინი  – nitrendipine; კლონიდინი – clonidine
ჰიპერტენზია ქალასშიდა, კეთილთვისებიანი G93.2 ვინკამინი  – vincamine
ჰიპერურიკემია ანთებითი ართრიტისა და პოდაგრული კვანძების გარეშე E79.0 ფებუქსოსტატიfebuxostat
ჰიპერფოსფატემია E83.3.0* კალციტონინი – calcitonin
ჰიპერქოლესტერინემია ჭეშმარიტი E78.0 ატორვასტატინი – atorvastatin; ეზეტიმიბიezetimib; ფენოფიბრატი – fenofibrate; როზუვასტატინი  – rosuvastatin; სიმვასტატინი  – simvastatin
ჰიპერჰიდროზი, დაუზუსტებელი R61.9 სალიცილის მჟავა  – salicylic acid
ჰიპოგალაქტია O92.4 დემოქსიტოცინიdemoxytocinum
ჰიპოგლიკემია,  დაუზუსტებელი E16.2 ადრენალინი – epinephrine; გლუკოზა  – glucose; ბეტამეთაზონი – betamethasone
ჰიპოთირეოზი,  დაუზუსტებელი E03.9 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჰიპოთირეოზის სხვა ფორმები E03 ლევოთიროქსინის ნატრიუმი  – levothyroxine sodium
ჰიპოკალემია E87.6 სპირონოლაქტონი  – spironolactone
ჰიპოკალცემია E83.5.1* კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ჰიპომანია F30.0 მებიკარი  – mebicar
ჰიპოპარათირეოზი E20 კალციუმის კარბონატიcalcium carbonate
ჰიპოპარათირეოზი E20 კალციტრიოლიcalcitriol; კალციუმის ქლორიდი – calcium chloride; კალციუმის გლუკონატი – calcium gluconate; ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol; ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ჰიპოტენზია I95 ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; ფენილეფრინი  – phenylephrine; ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone
ჰიპოტენზია ორთოსტატიკური I95.1 ჰიდროკორტიზონი  – hydrocortisone; გლუკოზა  – glucose
ჰიპოტენზია,  დაუზუსტებელი I95.9 ნორეპინეფრინი  – norepinephrine; ფლუდროკორტიზონი  – fludrocortisone; ნალოქსონის ჰიდროქლორიდი  – naloxon hydrochloride
ჰიპოფასფატემია E83.3.1* ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol
ჰიპოფოსფატემია E83.3.1* ერგოკალციფეროლი – ergocalciferol
ჰიპოქსია საშვილოსნოსშიდა P20 ფენოტეროლიfenoterol; ჰექსოპრენალინი  – hexoprenalin; გლიცინი  – glycine
ჰირსუტიზმი L68.0 ფლუტამიდი  – flutamid
ჰისტოპლაზმოზი B39 კეტოკონაზოლი  – ketoconazole; იტრაკონაზოლი  – itraconasole
ჰორდეოლუმი და ქუთუთოების სხვა ღრმა ანთებები H00.0 გენტამიცინი  – gentamicine; ბრილიანტის მწვანე  – viride nitens; ტეტრაციკლინი  – tetracycline; ოფლოქსაცინი  – ofloxacin; ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin