მედიკამენტების (აქტიური ნივთიერებების) ქიმიური დასახელებები – უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

აქტიური ნივთიერების ქიმიური დასახელება აქტიური ნივთიერების ბრუტო ფორმულა აქტიური ნივთიერების დასახელება
(ყველა E) 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-დეკამეთილ-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38- ტეტრაკონტადეკაენილ)-5,6-დიმეტოქსი-3-მეთილ-2,5-ციკლოჰექსადიენ-1,4-დიონი C59H90O4 უბიდეკარენონი – ubidecarenone
6-[[3-[4-(2-მეტოქსიფენილ)-1-პიპერაზინილ]პროპილ]ამინო]-1,3-დიმეთილ-2,4(1H,3H)- პირიმიდინდიონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C20H29N5O3 ურაპიდილი – urapidil
გასუფთავებული ლიოფილიზირებული ფხვნილი, რომელიც შეიცავს ფოლიკულომასტიმულიზებელ ჰორმონს და უმნიშვნელო რაოდენობის მალუთეინიზებელ ჰორმონს, რომელიც მიიღება მენოპაუზის პერიოდში მყოფი ქალის შარდისგან უროფოლიტროპინი – urofollitropin
(3ალფა,5ბეტა,7ბეტა)-3,7-დიჰიდროქსიქოლან-24-ის მჟავა C24H40O4 ურსოდეოქსიქოლის მჟავა – ursodeoxycholic acid
3-[[[2-[(ამინოიმინომეთილ)ამინო]-4-თიაზოლილ]მეთილ]თიო]-N-(ამინოსულფონილ)პროპანიმიდამიდი C8H15N7O2S3 ფამოტიდინი – famotidine
2-[2-(2-ამინო-9H-პურინ-9-ილ)ეთილ]-1,3-პროპანდიოლის დიაცეტატი (ზეთი) C14H19N5O4 ფამციკლოვირი – famciclovir
C16H16N2O3S ფებუქსოსტატი – febuxostat
7-ბრომ-5-(2-ქლორფენილ)-1,3-დიჰიდრო-2H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-ონი C15H10BrClN2O ფენაზეპამი – fenazepam
1,2-დიჰიდრო-1,5-დიმეთილ-2-ფენილ-3Н-პირაზოლ-3-ონი C11H12N2O ფენაზონი – phenazone
გამმა-ამინო-ბეტა-ფენილზეთოვანი მჟავას ჰიდროქლორიდი C10H14ClNO2 ფენიბუტი – phenibut
4-ბუტილ-1,2-დიფენილ-3,5-პირაზოლიდინდიონი C19H20N2O2 ფენილბუტაზონი – phenylbutazone
(R)-3-ჰიდროქსი-ალფა-[(მეთილამინო)მეთილ]ბენზოლმეთანოლი (ჰიდროქლორიდიდს სახით) C9H13NO2 ფენილეფრინი – phenylephrine
5-ეთილ-5-ფენილ-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-პირიმიდინტრიონი C12H12N2O3 ფენობარბიტალი – phenobarbital
5-[1-ჰიდროქსი-2-[[2-(4-ჰიდროქსიფენილ)-1-მეთილეთილ]ამინო]ეთილ]-1,3-ბენზოლდიოლი (და ჰიდრობრომიდის სახით) C17H21NO4 ფენოტეროლი – fenoterol
2-[4-(4-ქლორბენზოილ)ფენოქსი]-2-მეთილპროპანის მჟავა 1-მეთილეთილის ზეთი C20H21ClO4 ფენოფიბრატი – fenofibrate
8-(2-ფენილეთილ)-1-ოქსა-3,8-დიაზასპირო[4,5]-დეკან-2-ონი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C15H20N2O2 ფენსპირიდი – fenspiride
8-(2-ფენილეთილ)-1-ოქსა-3,8-დიაზასპირო[4,5]-დეკან-2-ონი (ჰიდროქლორიდის სახით) C15H20N2O2 ფენსპირიდის ჰიდროქლორიდი – fenspiridi hydrochloridum
1-[2-(2,4-დიქლორფენილ)-2-{[4-(ფენილსულფანილ)ფენილ]მეტოქსი}ეთილ}-1H-იმიდაზოლი C24H20Cl2N2OS ფენტიკონაზოლი – fenticonazole
(±)-4-[1-ჰიდროქსი-4-[4-(ჰიდროქსიდიფენილმეთილ)-1-პიპერიდინილ)ბუტილ]-ალფა,ალფა-დიმეთილბენზოლძმარმჟავა (და ჰიდროქლორიდის სახით) C32H39NO4 ფექსოფენადინი – fexofenadine
N-L-მეთიონილკოლონო მასტიმულირებელი ფაქტორი (ადამიანის გენოინჟინრული); არაგლიკოზილირებული ცილა, რომელიც შედგება 175 ამინომჟავისგან ფილგრასტიმი – filgrastim
N-ტრეტ-ბუტილ-3-ოქსო-4-აზა-5-ალფა-ანდროსტ-1-ენ-17-ბეტა-კარბოქსამიდი C23H36N2O2 ფინასტერიდი – finasteride
[R-[R*,R*-(E)]]-2-მეთილ-3-(3,7,11,15-ტეტრამეთილ-2-ჰექსადეცენილ)-1,4-ნაფტალენდიონი C31H46O2 ფიტომენადიონი – Phytomenadione
9-ბეტა-D-არაბინოფურანოზილ-2-ფტორ-9H-პურინ-6-ამინი (და ფოსფატის სახით) C10H12FN5O4 ფლუდარაბინი – fludarabine
(11ბეტა)-9-ფტორ-11,17,21-ტრიჰიდროქსიპრეგნ-4-ენ-3,20-დიონი (და 21-აცეტატის სახით) C21H29FO5 ფლუდროკორტიზონი – fludrocortisone
ალფა-(2,4-დიფტორფენილ)-ალფა-(1Н-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილმეთილ)-1H-1,2,4-ტრიაზოლი C13H12F2N6O ფლუკონაზოლი – fluconazole
5-ფტორ-2,4-(1Н,3Н)-პირიმიდინდიონი (და ნატრიუმის მარილის სახით) C4H3FN2O2 ფლუოროურაცილი – fluorouracil
(±)-N-მეთილ-გამმა-[4-(ტრიფტორმეთილ)ფენოქსი]ბენზოლპროპანამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით); რაცემიული (50/50) ნარევი R- и S-ენანტიომერების C17H18F3NO ფლუოქსეტინი – fluoxetine
(6ალფა,11ბეტა,16ალფა)-6,9-დიფტორ-11,21-დიჰიდროქსი-16,17-[(1-მეთილეთილიდენ) ბის(ოქსი)]-პრეგნა-1,4-დიენ-3,20-დიონი C24H30F2O6 ფლუოცინოლონის აცეტონიდი – fluocinolone acetonide
4-[3-[2-(ტრიფტორმეთილ)-9H-თიოქსანტენ-9-ილიდენ]პროპილ]-1-პიპერაზინეთანოლი (და დიჰიდროქლორიდის ან დეკანოატის სახით) C23H25F3N2OS ფლუპენტიქსოლი – flupentixol
2-ფტორ-ალფა-მეთილ[1,1′-ბიფენილ]-4-ძმარმჟავა C15H13FO2 ფლურბიპროფენი – flurbiprofen
2-მეთილ-N-[4-ნიტრო-3-(ტრიფტორმეთილ)ფენილ]პროპანამიდი C11H11F3N2O3 ფლუტამიდი- flutamid
(6ალფა,11ბეტა,16ალფა,17ალფა)-6,9-დიფტორ-11,17-დიჰიდროქსი-16-მეთილ-3-ოქსოანდროსტა-1,4-დიენ-17-კარბოთიონის მჟავას S-(ფტორმეთილის) ზეთი C22H27F3O4S ფლუტიკაზონ პროპიონატი – fluticasone propionate
N-[4-[[(2-ამინო-1,4-დიჰიდრო-4-ოქსო-6-პტერიდინილ)მეთილ]ამინო]ბენზოილ]-L-გლუტამინის მჟავა (და ნატრიუმის მარილის სახით) C19H19N7O6 ფოლის მჟავა – folic acid
(R*,R*)-(±)-N-[2-ჰიდროქსი-5-[1-ჰიდროქსი-2-[[2-(4-მეტოქსიფენილ)-1-მეთილეთილ] ამინო]ეთილ]ფენილ]ფორმამიდი (და ფუმარატის სახით) C19H24N2O4 ფორმოტეროლი – formoterol
N-[იმინო(ფოსფონამინო)მეთილ]-N-მეთილგლიცინი (დინატრიუმის მარილის სახით) C4H10N3O5P ფოსფოკრეატინი – phosphocreatine
(2R-ცის)-(3-მეთილოქსირანილ)ფოსფონმჟავა (კალციუმის, დინატრიუმის ან ტრომეტალის მარილის სახით) C3H7O4P ფოსფომიცინი – fosfomycine
(2R,3S,4R,5R,6R)-5-ამინო-2-(ამინომეთილ)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-დიამინო-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-ამინო-6-(ამინომეთილ)-4,5-დიჰიდროქსიოქსან-2-ილ]ოქსი-3-ჰიდროქსი-5-(ჰიდროქსიმეთილ)ოქსოლან-2-ილ]ოქსი-3-ჰიდროქსიციკლოჰექსილ]ოქსიოქსან-3,4-დიოლი C23H46N6O13 ფრამიცეტინი – framycetin
[S-(R*,R*)]-ალფა-[1-(მეთილამინო)ეთილ]ბენზოლმეთანოლი (ჰიდროქლორიდის, რეზინატის ან სულფატის სახით) C10H15NO ფსევდოეფედრინი – pseudoephedrine
(3ალფა,4ალფა,8ალფა,9ბეტა,11ალფა,13ალფა,14ბეტა,16ბეტა,17Z)-16-(აცეტილოქსი) -3,11-დიჰიდროქსი-29-ნორდამმარა-17(20),24-დიენ-21-ის მჟავა (ნატრიუმის მარილის სახით ან დიეთანოლამინთან კომპლექსში) C31H48O6 ფუზიდის მჟავა – fusidic acid
1-[[3-(5-ნიტრო-2-ფურანილ)-2-პროპენილიდენ]ამინო]-2,4-იმიდაზოლიდინდიონი C10H8N4O5 ფურაგინუმი – furaginum
1-[[3-(5-ნიტრო-2-ფურანილ)-2-პროპენილიდენ]ამინო]-2,4-იმიდაზოლიდინდიონი C10H8N4O5 ფურაზიდინი – furazidine
5-(ამინოსულფონილ)-4-ქლორ-2[(2-ფურანილმეთილ)]ამინობენზოის მჟავა C12H11ClN2O5S ფუროსემიდი – furosemide
1,7,7-ტრიმეთილბიციკლო[2.2.1]ჰეპტან-2-ონი C10H16O ქაფური – camphorae
2-[2-(4-დიბენზო[b,f][1,4]დიაზეპინ-11-ილ-1-პიპერაზინილ)ეტოქსი]ეთანოლი (და ჰემიფუმარატის სახით) C21H25N3O2S ქვეტიაპინი – quetiapine
[3S-[2[R*(R*),3R*]]-2-[2-[[1-(ეტოქსიკარბონილ)-3-ფენილპროპილ]ამინო]-1-ოქსოპროპილ]-1,2,3,4-ტეტრაჰიდრო-3-იზოქინოლინკარბონის მჟავა (ჰიდროქლორიდის სახით) C25H30N2O5 ქვინაპრილი – quinapril
ალფა,ალფა-დიფენილ-3-ქინუკლიდინმეთანოლი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C20H23NO ქვიფენადინი – quifenadine
ქიმოტრიპსინი – chymotrypsin
[R-(R*,R*)]-2,2-დიქლორ-N-[2-ჰიდროქსი-1-(ჰიდროქსიმეთილ)-2-(4-ნიტროფენილ)ეთილ]აცეტამიდი C11H12Cl2N2O5 ქლორამფენიკოლი – chloramphenicol
7-ქლორ-N-მეთილ-5-ფენილ-3H-1,4-ბენზოდიაზეპინ-2-ამინო-4-ოქსიდი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C16H14ClN3O ქლორდიაზეპოქსიდი – chlordiazepoxyde
N-[(4-ქლორფენილ)მეთილ]-N’,N’-დიმეთილ-N-2-პირიდინილ-1,2-ეთანდიამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C16H20ClN3 ქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი – chloropyramine hydrochloride
N4-(7-ქლორ-4-ქინოლინილ)-N’,N’-დიეთილ-1,4-პენტანდიამინი (და ფოსფატის, ჰიდროქლორიდის ან სულფატის სახით) C18H26ClN3 ქლოროქინი – chloroquine
(Z)-3-(2-ქლორ-9Н-თიოქსანტენ-9-ილიდენ)-N,N-დიმეთილ-1-პროპანამინი (და ჰიდროქლორიდის სახით) C18H18ClNS ქლორპროთიქსენი – chlorprothixene
2-ქლორ-5-(2,3-დიჰიდრო-1-ჰიდროქსი-3-ოქსო-1Н-იზოინდოლ-1-ილ)ბენზოლსულფონამიდი C14H11ClN2O4S ქლორტალიდონი – chlortalidone
N,N”-ბის(4-ქლორფენილ)-3,12-დიიმინო-2,4,11,13-ტეტრააზატეტრადეკანდიიმიდამიდი (და აცეტატის, დიჰიდროქლორიდის ან დი-D-გლუკონატის სახით) C22H30Cl2N10 ქლორჰექსიდინი – chlorhexidine
(3ბეტა,5Z,7E)-9,10-სეკოქოლესტა-5,7,10(19)-ტრიენ-3-ოლი C27H44O ქოლეკალციფეროლი – colecalciferol
ქოლინის ჰიდროქსიდი (R)-2,3-დიჰიდროქსიპროპილჰიდროფოსფატი (შიდა მარილი) C8H20NO6P ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate
ქოლინის ჰიდროქსიდი (R)-2,3-დიჰიდროქსიპროპილჰიდროფოსფატი (შიდა მარილი) C8H20NO6P ქოლინის ალფოსცერატი – choline alfoscerate
(2-ჰიდროქსიეთილ)ტრიმეთილამონიუმის სალიცილატი C12H19O4N ქოლინის სალიცილატი – choline salicylate
ქონდროიტინ-4-(ჰიდროგენსულფატი) (და ნატრიუმის მარილის სახით) [C14H21NO14S]n ქონდროიტინის სულფატი – chondroitin sulfate
2-[[4-(1,1-დიმეთილეთილ)-2,6-დიმეთილფენილ]მეთილ]-4,5-დიჰიდრო-1H-იმიდაზოლი (ჰიდროქლორიდის სახით) C16H24N2 ქსილომეტაზოლინი – xylometazoline
4-[5-(4-მეთილფენილ)-3-(ტრიფტორმეთილ)-1H-პირაზოლ-1-ილ]ბენზოლსულფონამიდი C17H14F3N3O2S ცელეკოქსიბი – celecoxib
[2-[4-[(4-ქლორფენილ)ფენილმეთილ]-1-პიპერაზინილ]ეთოქსი]ძმარმჟავა (და ჰიდროქლორიდის სახით) C21H25ClN2O3 ცეტირიზინი – cetirizine
(6R-ტრანს)-3-[[5-მეთილ-1,3,4-თიადიაზოლ-2-ილ)-თიო]მეთილ]-8-ოქსო-7-[(1Н-ტეტრაზოლ-1-ილაცეტილ)ამინო]-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა (ნატრიუმის მარილის სახით) C14H14N8O4S3 ცეფაზოლინი -cefazolin
[6R-[6ალფა,7ბეტა(R*)]]-7-[(ამინოფენილაცეტილ)ამინო]-3-[[ქლორ-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა (და მონოჰიდრატის სახით) C15H14ClN3O4S ცეფაკლორი – cefaclor
[6R-[6ალფა,7ბეტა(R*)]]-7-[(ამინოფენილაცეტილ)ამინო]-3-მეთილ-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ- 2-ენ-კარბონის მჟავა (და მონოჰიდრატის სახით) C16H17N3O4S ცეფალექსინი – cefalexin
1-[[7-[[(2-ამინო-4-თიაზოლილ)(მეტოქსიიმინო)აცეტილ]ამინო]-2-კარბოქსი-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-3-ილ]მეთილ]-1-მეთილპიროლიდინის ჰიდროქსიდი (შიდა მარილი) C19H24N6O5S2 ცეფეპიმი – cefepime
[6R-[6ალფა,7ბეტა(Z)]]-7-[[(2-ამინო-4-თიაზოლილ)[(კარბოქსიმეტოქსი)იმინო]აცეტილ] ამინო]-3-ეტენილ-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა C16H15N5O7S2 ცეფიქსიმი – cefixime
[6R-[6ალფა,7ბეტა(R*)]]-7-[[[[(4-ეთილ-2,3-დიოქსო-1-პიპერაზინილ)კარბონილ]ამინო](4-ჰიდროქსიფენილ)აცეტილ]ამინო]-3-[[(1-მეთილ-1Н-ტეტრაზოლ-5-ილ)თიო]მეთილ]-8-ოქსო-5-თია-1- აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა (და ნატრიუმის მარილის სახით) C25H27N9O8S2 ცეფოპერაზონი – cefoperazone
[6R-[6ალფა,7ბეტა(Z)]]-3-[(აცეტილოქსი)მეთილ]-7-[[(2-ამინო-4-თიაზოლილ) (მეტოქსიიმინო)აცეტილ]ამინო]-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2- კარბონის მჟავა (და ნატრიუმის მარილის სახით) C16H17N5O7S2 ცეფოტაქსიმი – cefotaxime
(+-)-1-ჰიდროქსიეთილ-(+)-(6R,7R)-7-[2-(2-ამინო-4-თიაზოლილ)გლიოქსილამიდო]-3-(მეთოქსიმეთილ)-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა (და პროქსეთილის სახით) C15H17N5O6S2 ცეფპოდოქსიმი – cefpodoxime
[6R-[6ალფა,7ბეტა(Z)]]-1-[[7-[[(2-ამინო-4-თიაზოლილ)[(1-კარბოქსი-1-მეთილეთოქსი)იმინო]აცეტილ]ამინო]-2-კარბოქსი-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-3-ილ]მეთილ]პირიდინის ჰიდროქსიდი (შიდა მარილი) C22H22N6O7S2 ცეფტაზიდიმი – ceftazidime
(+)-(6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-ამინო-4-თიაზოლილ)-4-კარბოქსიკროტონამიდო]-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0.]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა C15H14N4O6S2 ცეფტიბუტენი – Ceftibuten
[6R-[6ალფა,7ბეტა(Z)]]-7-[[(2-ამინო-4-თიაზოლილ)(მეთოქსიიმინო)აცეტილ]ამინო]-8-ოქსო-3-[[(1,2,5,6-ტეტრაჰიდრო-2-მეთილ-5,6-დიოქსო-1,2,4-ტრიაზინ-3-ილ)თიო]მეთილ]-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონის მჟავა (და ნატრიუმის მარილის სახით) C18H18N8O7S3 ცეფტრიაქსონი – ceftriaxone
[6R-[6ალფა,7ბეტა-(Z)]]-3[[(ამინოკარბონილ)ოქსი]მეთილ]-7-[[2-ფურანილ (მეთოქსიიმინო)აცეტილ]ამინო]-8-ოქსო-5-თია-1-აზაბიციკლო[4.2.0]ოქტ-2-ენ-2- კარბონის მჟავა (და აქსეტილის, ჰიდროქლორიდის ან ნატრიუმის მარილის სახით) C16H16N4O8S ცეფუროქსიმი – cefuroxime
ალფა-(5,6-დიმეთილბენზიმიდაზოლილ)კობამიდ ციანიდი C63H88CoN14O14P ციანკობალამინი – cyanocobalamin
2-(დიმეთილამინო)ეთილის ზეთი ალფა-(1-ჰიდროქსიციკლოპენტილ)ბენზოლძმარმჟავა (და ჰიდროქლორიდის სახით) C17H25NO3 ციკლოპენტოლატი – cyclopentolate
6-ციკლოჰექსილ-1-ჰიდროქსი-4-მეთილ-2-(1H)-პირიდინონი (ოლამინის სახით) C12H17NO2 ციკლოპიროქსოლამინი – ciclopiroxolamine
[R-[R*,S*-(E)]]-ციკლიჩ.(L-ალანილ-D-ალანილ-N-მეთილ-L-ლეიცილ-N-მეთილ-L-ლეიცილ-N-მეთილ-L-ვალილ-3-ჰიდროქსი-N,4-დიმეთილ-L-2-ამინო-6-ოქტენოილ-L-ალფა-ამინობუტირილ-N-მეთილგლიცილ-N-მეთილ-L-ლეიცილ-L-ვალილ-N-მეთილ-L-ლეიცილი) C62H111N11O12 ციკლოსპორინი – ciclosporin
1-(დიფენილმეთილ)-4-(3-ფენილ-2-პროპენილ)პიპერაზინი C26H28N2 ცინარიზინი – cinnarizine
1-ციკლოპროპილ-6-ფტორ-1,4-დიჰიდრო-4-ოქსო-7-(1-პიპერაზინილ)-3-ქინოლინკარბონის მჟავა (და ჰიდროქლორიდის სახით) C17H18FN3O3 ციპროფლოქსაცინი – ciprofloxacin
ცის-დიამინდიქლორპლატინა Cl2H6N2Pt ცისპლატინი – cisplatin
1-[3-(დიმეთილამინო)პროპილ]-1-(პ-ფტორფენილ)-5-ფტალანკარბონიტრილი(და ჰიდრობრომიდის სახით) C20H21FN2O·HBr ციტალოპრამი – citalopram
4-ამინო-1-ბეტა-D-არაბინოფურანოზილ-2(1H)-პირიმიდინონი C9H13N3O5 ციტარაბინი – cytarabine
1R)-1,2,3,4,5,6-ჰექსაჰიდრო-1,5-მეთანო8H-პირიდო[1,2-a][1,5]დიაზოცინ-8-он C11H14N2O ციტიზინი – cytisine
ციტიდინ-5′-(ტრიჰიდროდიფოსფატ)მონო[2-(ტრიეთილამონიო)ეთილ](ზეთი)ჰიდროქსიდი (შიდა მარილი) (ნატრიუმის მარილის სახით) C14H27N4O11P2 ციტიკოლინი – citicoline
N5-(ამინოკარბონილ)-L-ორნიტინის მალატი C10H17N3O7 ციტრულინის მალატი – citrulline malate
(2S,3S,4R,6S)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-{[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-(აცეტილოქსი)-10-ჰიდროქსი-5-მეტოქსი-9,16-დიმეთილ-2-ოქსო-7-(2-ოქსოეთილ)-1-ოქსაციკლოჰექსადეკა-11,13-დიენ-6-ილ]ოქსი}-4-(დიმეთილამინო)-5-ჰიდროქსი-2-მეთილოქსან-3-ილ]ოქსი}-4-ჰიდროქსი-2,4-დიმეთილოქსან-3-ილ-3-მეთილბუტანოატი (პროპიონატის სახით) C42H69NO15 ჯოზამიცინი – josamycin
4-[4-(4-ქლორფენილ)-4-ჰიდროქსი-1-პიპერიდინილ]-1-(4-ფტორფენილ)-1-ბუტანონი (და დეკანოატის და ლაქტატის სახით) C21H23ClFNO2 ჰალოპერიდოლი – haloperidoli
პოლიკარბონის მჟავას ზეთის მუკოპოლისაქარიდი ჰეპარინი – heparin
1,3-ბის(2-ეთილჰექსილ)ჰექსაჰიდრო-5-მეთილ-5-პირიმიდინამინი C21H45N3 ჰექსეტიდინი – hexetidine
4,4′-[1,6-ჰექსანდიილბის[იმინო(1-ჰიდროქსი-2,1-ეთანდიილ)]]ბის[1,2-ბენზოლდიოლ] (დიჰიდროქლორიდის ან სულფატის სახით) C22H32N2O6 ჰექსოპრენალინი – hexoprenalin
ჰიდროგენპეროქსიდი H2O2 ჰიდროგენპეროქსიდი – hydrogen peroxide
(11ბეტა)-11,17,21-ტრიჰიდროქსიპრეგნ-4-ენ-3,20-დიონი (და აცეტატის, ნატრიუმის ჰემისუქცინატის, 17-ბუტირატის სახით) C21H30O5 ჰიდროკორტიზონი – hydrocortisone
6-ქლორ-3,4-დიჰიდრო-2Н-1,2,4-ბენზოთიადიაზინ-7-სულფონამიდ-1,1-დიოქსიდი C7H8ClN3O4S2 ჰიდროქლოროთიაზიდი – hydrochlorothiazide
2-[2-[4-[(4-ქლორფენილ)ფენილმეთილ]-1-პიპერაზინილ]ეტოქსი]ეთანოლი C21H27ClN2O2 ჰიდროქსიზინი HCL – Hydroxyzine HCL
2-[[4-[(7-ქლორ-4-ქინოლინილ)ამინო]პენტილ]ეთილამინო]ეთანოლი (და სულფატის სახით) C18H26ClN3O ჰიდროქსიქლოროქინი – Hydroxychloroquine
7-ჰიდროქსი-4-მეთილ-2H-1-ბენზოპირან-2-ონი C10H8O3 ჰიმეკრომონი – himecromone
[7(S)-(1ალფა,2ბეტა,4ბეტა,5ალფა,7ბეტა)]-9-ბუტილ-7-(3-ჰიდროქსი-1-ოქსო- 2-ფენილპროპოქსი)-9-მეთილ-3-ოქსა-9-აზონიატრიციკლო[3.3.1.02,4]ნონანა ბრომიდი C21H30BrNO4 ჰიოსცინის ბუტილბრომიდი – hyoscine butylbromide