ალპრაზოლამი – alprazolam

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 8-ქლორ-1-მეთილ-6-ფენილ-4H-[1,2,4]ტრიაზოლო[4,3-a][1,4]ბენზოდიაზეპინი

ბრუტო ფორმულა:
C17H13ClN4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანქსიოლიზური საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F06 – სხვა ფსიქიკური აშლილობები, რომლებიც განპირობებულია თავის ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით ან სომატური დაავადებით; F06.4 – ორგანული შფოთვითი აშლილობა; F10.2 – ალკოჰოლური დამოკიდებულების სინდრომი; F10.3 – აბსტინენციური მდგომარეობა; F11 -ოპიოიდების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები; F25 – შიზოაფექტური აშლილობანი; F29 –  დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F34 – ციკლოთიმია; F34.1 – დისთიმია; F40.0 – აგორაფობია;  F41.0 -პანიკური აშლილობა (ეპიზოდური პაროქსიზმული შფოთვა);  F41.1 – გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა; F42 – ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა; F43.0 – მწვავე რეაქცია სტრესზე; F43.1 – პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა;  F43.2 – შემგუებლობითი რეაქციების დარღვევა;  F44 -დისოციაციური (კონვერსიული) აშლილობა; F45 – სომატოფორმული აშლილობები; F79 -დაუზუსტებელი გონებრივი ჩამორჩენილობა; G93.4 – დაუზუსტებელი ენცეფალოპათია

ჯენერიკები:

გაფრთხილება