ამფოტერიცინი – AMPHOTERICIN ორსულობისა და ლაქტაციის დროს! აუცილებლად წაიკითხეთ!