ბაქტიფლოქსი – BACTIFLOX ორსულობისა და ლაქტაციის დროს! აუცილებლად წაიკითხეთ!