ბორტეზომიბი – bortezomib

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: [(1R)-3-მეთილ-1-[[(2S)-1-ოქსო-3-ფენილ-2-[(პირაზინილკარბონილ)ამინო]პროპილ]ამინო]ბუტილ]ბორის მჟავა

ბრუტო ფორმულა:
C19H25BN4O4

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
სიმსივნის საწინააღმდეგო სხვა საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
C90.0 – მრავლობითი მიელომა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება