ბუსპირონი – buspirone

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება: 8-[4-[4-(2-პირიმიდინილ)-1-პიპერაზინილ]ბუტილ]-8-აზასპირო[4.5]დეკან-7,9-დიონი (და ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C21H31N5O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
დოფამინომიმეტიკები; ანქსიოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F10.3 – აბსტინენტური მდგომარეობა; F40.0 – აგორაფობია; F41.0 – პანიკური აშლილობა (ეპიზოდური პაროქსიზმული შფოთვა); F41.1 – გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა; F42 – ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა; F45 – სომატოფორმული აშლილობები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება