ზუკლოპენთიქსოლი – zuclopenthixol

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
4-[3-(2-ქლორ-9Н-თიოქსანტენ-9-ილიდენ)პროპილ]-1-პიპერაზინეთანოლი

ბრუტო ფორმულა:
C22H25ClN2OS

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნეიროლეპტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F03 – დემენცია, დაუზუსტებელი; F09 – ორგანული და სიმპტომატური ფსიქიკური აშლილობები, დაუზუსტებელი; F20 – შიზოფრენია; F20.0 – პარანოიდული შიზოფრენია; F29 – დაუზუსტებელი არაორგანული ფსიქოზი; F30 – მანიაკალური ეპიზოდი; F32.9 – დეპრესიული ეპიზოდი, დაუზუსტებელი; F79 – გონებრივი ჩამორჩენილობა, დაუზუსტებელი; F91 – ქცევითი აშლილობები; R41.0 – ორიენტაციის დარღვევა, დაუზუსტებელი; R44.3 – ჰალუცინაციები, დაუზუსტებელი; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; R54 – სიბერე; R41.8.0*-ინტელექტუალურ-მნესტიკური აშლილობები

ჯენერიკები:

გაფრთხილება