იცით ვოლტარენ® რაპიდს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?

ვოლტარენ® რაპიდის გვერდითი მოვლენებია: კლინიკური გამოკვლევებიდან და/ან ნებაყოფლობითი ან ლიტერატურული მონაცემებიდან წარმოდგენილია ნორმატიულ-სამართლებრივი საქმიანობის სამედიცინო ლექსიკონის (“MedDRA”) სისტემურ-ორგანული კლასის შესაბამისად. გვერდითი მოვლენები: თითოეულ სისტემურ-ორგანულ კლასში მოყვანილია წარმოქმნის სიხშირის გათვალისწინებით, სადაც უმეტესად ხშირი გვერდითი მოვლენები: წარმოდგენილია პირველ რიგში. გვერდითი მოვლენები: თითოეულ სიხშირულ ჯგუფში მოყვანილია გვერდითი მოქმედების სიმძიმის კლებადობის წესით. გარდა ამისა, გვერდითი მოქმედების შესაბამისი სიხშირული კატეგორია შედგენილია შემდეგი კლასიფიკაციის («CIOMS III») შესაბამისად: ძალიან ხშირად (>1/10); ხშირად (≥1/100-დან – <1/10-მდე); არც ისე ხშირად (≥1/1000-დან<1/100); იშვიათად (≥ 1/10.000-დან – <1/1.000-მდე); ძალიან იშვიათად (<1/10.000).

 

 

გაფრთხილება!
გაეცანით საიტებს: 1. ნეტკლინიკა
თანხლება სოციალურ ქსელებში: 1. ექიმთა კლუბი 2. ექიმთა და ფარმაცევტთა კონსულტაციები