იცით კადსილას რა გვერდითი მოვლენები აქვს?

კადსილას გვერდითი მოვლენებია: არასასურველი გვერდითი მოვლენები კლინიკური კვლევები კლინიკურ კვლევებში კადსილას უსაფრთხოება გამოკვლეულია 880-ზე მეტ პაციენტში. მე-6 ცხრილში შეჯამებულია წამლის გვერდითი რეაქციები (ADR), რომლებიც აღწერილი იყო  კადსილას კლინიკურ კვლევებში გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამ ქვეთავში გამოიყენება გვერდითი მოვლენების სიხშირის შემდეგი კატეგორიები: ძალიან ხშირი (³1/10), ხშირი (³1/100 – <1/10), იშვიათი (≥1/1,000 – <1/100). ცხრილი 6    კადსილას მიღებისას გამოვლენილი გვერდითი მოვლენე ბის (ADR) შეჯამება ჩასასმელია ცხრილი

 

 

გაფრთხილება!
გაეცანით საიტებს: 1. ნეტკლინიკა
თანხლება სოციალურ ქსელებში: 1. ექიმთა კლუბი 2. ექიმთა და ფარმაცევტთა კონსულტაციები