იცით ლუფასან D4 ტაბლეტები (ნატუროპათი)ს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?