იცით ოფთავიჟენი პლიუსს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?