იცით პეფრაკელ D3 მალამო (ნატუროპათი)-ს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?