იცით პეფრაკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)-ს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?