იცით ჰერბიონი ისლანდიური ხავსის სიროფს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?

ჰერბიონი ისლანდიური ხავსის სიროფის გვერდითი მოვლენებია: პრეპარატ ჰერბიონი®-ს ისლანდიური ხავსის სიროფით მკურნალობის მსვლელობისას განვითარებული გვერდითი მოვლენები შეიძლება დაიყოს შემდეგ ჯგუფებად განვითარების სიხშირის მიხედვით: – ძალიან ხშირი (≥1/10), – ხშირი (≥1/100-დან <1/10-მდე), – არახშირი (≥1/1000-დან <1/100-მდე), – იშვიათი (≥1/10,000-დან <1/1000-მდე), – ძალიან იშვიათი (<1/10000), – უცნობი (არსებული მონაცემებით შეფასება შეუძლებელია). გვერდითი მოვლენების განვითარების სიხშირე დაჯგუფებულია ორგანოთა სისტემების მიხედვით: ჩასასმელია ცხრილი მძიმე გვერდითი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში მკურნალობა უნდა შეწყდეს.

 

 

გაფრთხილება!
გაეცანით საიტებს: 1. ნეტკლინიკა
თანხლება სოციალურ ქსელებში: 1. ექიმთა კლუბი 2. ექიმთა და ფარმაცევტთა კონსულტაციები