კეტოროლაკის ტრომეთამინი – ketorolac tromethamine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
(±)-5-ბენზოილ-2,3-დიჰიდრო-1H-პირროლიზინ-1-კარბონის მჟავა (2-ამინო-2-ჰიდროქსიმეთილ-1,3-პროპანდიოლთან შენაერთის სახით) (1:1)

ბრუტო ფორმულა:
C15H13NO3

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
აასს – ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე შენაერთები; ოფთალმოლოგიური საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
C80 – დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე; H10.1 – მწვავე ატოპიური კონიუნქტივიტი; H59 – სამედიცინო პროცედურების ჩატარების შემდეგ  თვალისა და მისი დანამატების დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; K08.8.0* – კბილის ტკივილი; M25.5 – ტკივილი სახსარში; M54.1 – რადიკულოპათია; M65 – სინოვიტი და ტენდოსინოვიტი; M71 – სხვა ბურსოპათიები; M77.0 – მედიალური ეპიკონდილიტი; M77.1 – ლატერალური ეპიკონდილიტი; M77.9 – ენთესოპათია, დაუზუსტებელი; M79.0 – რევმატიზმი, დაუზუსტებელი; M79.1 – მიალგია; M79.2 – ნევრალგია და ნევრიტი, დაუზუსტებელი; O80.9 – ერთნაყოფიანი სპონტანური მშობიარობა, დაუზუსტებელი; R52 – ტკივილი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; R52.1 – ქრონიკული არაკუპირებადი ტკივილი; R52.2 – სხვა მუდმივი ტკივილი; R68.8.0* – ანთებითი სინდრომი; T14.0 – სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული ტრავმა; T14.3 – სხეულის დაუზუსტებელი ნაწილის სახსრის კაპსულო-მყესოვანი აპარატის ღრძობა, დაჭიმულობა და დაზიანება; T14.9 – ტრავმა, დაუზუსტებელი; T88.9 – ქირურგიული და თერაპიული ჩარევის გართულება, დაუზუსტებელი; Z98.8 – ოპერაციის შემდგომი სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა                                

ჯენერიკები:

გაფრთხილება