მიდაზოლამი – midazolam

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
8-ქლორ-6-(2-ფტორფენილ)-1-მეთილ-4H-იმიდაზო[1,5-a][1,4]ბენზოდიაზეპინი (ჰიდროქლორიდის ან მალეატის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C18H13ClFN3

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
სანარკოზე საშუალებები; საძილე საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F51.0 – არაორგანული ბუნების უძილობა; G47.0 – ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა); R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება