ნიტრენდიპინი – nitrendipine

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
1,4-დიჰიდრო-2,6-დიმეთილ-4-(3-ნიტროფენილ)-3,5-პირიდინდიკარბონის მჟავას ეთილმეთილის ზეთი

ბრუტო ფორმულა:
C18H20N2O6

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
კალციუმის არხების ბლოკატორები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
I10 – ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია; I15 – მეორადი ჰიპერტენზია; I15.0 – რენოვასკულური ჰიპერტენზია; I20 – სტენოკარდია (გულის ანგინა); I73.0 – რეინოს სინდრომი

ჯენერიკები:

გაფრთხილება