ომნიპაკი – OMNIPAQUE ორსულობისა და ლაქტაციის დროს! აუცილებლად წაიკითხეთ!