ოფთავიტი / Ophtavit ორსულობისა და ლაქტაციის დროს! აუცილებლად წაიკითხეთ!