ოქსიბუტინინი – oxybutynin

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
ალფა-ციკლოჰექსილ-ალფა-ჰიდროქსიბენზოლძმარმჟავას 4-(დიეთილამინო)-2-ბუტინილის ზეთი

ბრუტო ფორმულა:
C22H31NO3

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
M-ქოლინოლიტიკები; მიოტროპული სპაზმოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
N30 – ცისტიტი; N31.2 – შარდის ბუშტის ნეიროგენური სისუსტე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; R30.0 – დიზურია; R32 – შარდის შეუკავებლობა, დაუზუსტებელი; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება