პრეპარატები ორსულობისას – ვ ზ თ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ვ-3
 2. ვაგიზოლი
 3. ვაგიმილტი
 4. ვაგინორმ C®
 5. ვაგი-ჰექსი
 6. ვაგოტილი
 7. ვაზობრალი
 8. ვაზონიტი®
 9. ვაზოპრენი
 10. ვაზოსერკი
 11. ვაზოსერკი
 12. ვალდიპინი
 13. ვალმოქსი
 14. ვალოკორი ნეო
 15. ვალომენთი
 16. ვალოსედი
 17. ვალტანი
 18. ვალტრექსი
 19. ვალუსალი®
 20. ვანკოვერი
 21. ვანკომიცინი
 22. ვარიქსინალი ტაბლეტი
 23. ვარფარინი ნიკომედი
 24. ვატორლაკი
 25. ვაცენაკი
 26. ვეზიკარი
 27. ველაქსინი
 28. ველაქტოზ-ა
 29. ვენლაგამა რეტარდი
 30. ვენლაქსორი
 31. ვენოლასტი
 32. ვენორუტონი
 33. ვენოფერი
 34. ვენტოლინი
 35. ვეპრაზი
 36. ვერაპამილი
 37. ვერაპამილი
 38. ვერმოქსი
 39. ვეროშპირონი
 40. ვესანოიდი
 41. ვესელ დუე F
 42. ვი პლუსი
 43. ვიაგრა
 44. ვიადერმი კანის
 45. ვიბროცილი®
 46. ვიზარსინი
 47. ვიზიდოლი 0.5%
 48. ვიკაზიდი
 49. ვიკალინი
 50. ვილპრაფენ სოლუტაბი
 51. ვილპრაფენ სოლუტაბი
 52. ვინბლასტინ რიხტერი
 53. ვინბლასტინ რიხტერი
 54. ვინებრალი
 55. ვინებრალი
 56. ვინერი
 57. ვინკაბრალი
 58. ვინკრისტინი
 59. ვინკრისტინი
 60. ვინპოცეტინი
 61. ვიოსეპტი
 62. ვიპროსალი B
 63. ვირგანი
 64. ვირუ – მერც სეროლი
 65. ვირუ-მერცი
 66. ვიტალ მიქს FOS
 67. ვიტამინ B კომპლექსი
 68. ვიტამინი A
 69. ვიტამინი A+D3
 70. ვიტამინი E
 71. ვიტამინი С
 72. ვიტაპრიმი C
 73. ვიტრუმ თინეიჯერი
 74. ვიტრუმი პლუსი
 75. ვოლტარენ® რაპიდი
 76. ვოლუვენი
 77. ვომილ-სტოპი
 78. ვფენდი

 1. ზადორინი
 2. ზადორინი
 3. ზალაინი® კრემი
 4. ზანტაკი
 5. ზელდოქსი
 6. ზელოქსიმი
 7. ზეტორი
 8. ზილტი
 9. ზიმოპლექსი
 10. ზინაცეფი
 11. ზინერიტი
 12. ზიტაზონიუმი
 13. ზიფორი (ნატუროპათი)
 14. ზოვირაქსი
 15. ზოვირაქსი
 16. ზოკარდისი 30 მგ
 17. ზოლადექსი
 18. ზოლედრო-დენკი
 19. ზოლენტონი
 20. ზოლეპტინი
 21. ზოლომაქსი
 22. ზოლოფტი
 23. ზომეტა®
 24. ზონდარონი
 25. ზუმ გელი

 1. თეთრი ნახშირი
 2. თეიმუროვი ნეო
 3. თემოდალი
 4. თერაპინი BID
 5. თვაისი– HL –ჰუმანითი
 6. თიამაზოლი
 7. თიანეპტინი
 8. თიმოლანი
 9. თიმოლოლ-პოსი®
 10. თიოგამა®
 11. თიორიდაზინი
 12. თიოფლექსი 0,25% მალამო
 13. თიოფლექსი მალამო
 14. თიოქტაციდის მჟავა
 15. თრომბლესი გელი
 16. თრომბომაგი