რა დროს გამოიყენება გინკობაკელ D4 ამპულები წვეთები (ნატუროპათი)?