რა დროს გამოიყენება გრანულოციტ კოლონიის მასტიმულირებელი ფაქტორი (ნატუროპათი)?