რა დროს გამოიყენება გუნა-ორალ სპრეი (DESI SPRAY) (ნატუროპათი)?