რა დროს გამოიყენება ექსმიკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)?