რა დროს გამოიყენება ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი (ნატუროპათი)?