რა დროს გამოიყენება კარუმ-კარვი(კვლიავის) სანთლები?